Фирмена информация

АСАП е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в СГС по Търговския закон на Република България.

АСАП ЕООД

Адрес: Гр. София, бул. Цар Борис III, № 93
Телефон: +359 2 44 75 100
ДДС No. BG175370880
Идент. No. 175370880
МОЛ: Петър Зюмбилев