IT поддръжка второ ниво

Решението е подходящо за организации, които разполагат със собствен ИТ отдел или ИТ специалист, който да извършва ИТ поддръжка на първо ниво, но им е необходимо съдействие за разрешаването на по-сложни казуси.

Нашето решение

Решението, разработено от ASAP, в областта на IT поддръжката на второ ниво е изключително подходящо за организации, които вече имат ИТ отдел или ИТ специалист, който се занимава с поддръжката на първо ниво, но имат нужда от съдействие за разрешаването на по-сложните IT казуси. За всички по-сложни ИТ въпроси можете да се обръщате към специалистите на ASAP от второ ниво на IT поддръжка. Благодарение на разработения ни Helpdesk център и система за дистанционен достъп Ви гарантираме бърза реакция. Освен всичко това, в случай че имате само един ИТ специалист и той отсъства поради някаква причина (отпуск, болничен и т.н.), нашият екип ще поеме и IT поддръжката на първо ниво.

IT поддръжка второ ниво