Fortinet услуги

ASAP е официален партньор на Fortinet в България. Ние предлагаме голямо разнообразие от услуги на Fortinet като предварителни продажби, услуги за инсталиране и внедряване, оценка, услуги за обучение, офис за управление на проекти (PMO), услуги за поддръжка.

Нашите Fortinet услуги

Екипът Fortinet Professional Services на ASAP предоставя консултации за решения на Fortinet, като гарантира, че критичните среди на клиентите са с възможно най-добрата защита.

PRE-SALES УСЛУГИ


ASAP може да ви помогне да изберете точните за вас технологични пътища и платформи, които да отговарят на ваша стратегия. След това ще ви предложим опции, от които да избирате.

УСЛУГИ ПО ИНСТАЛИРАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ

Нашият екип ще ви помогне да реализирате цялата си стратегия. Услугите по инсталация и внедряване се предоставят през целия жизнен цикъл на проекта.

ОЦЕНКА НА ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ

Предлагаме да извършим оценка на текущото състояние и заедно да определим дали има дейности, които можете да оптимизирате чрез нашите услуги за оценка и консултации. Това включва и администриране на софтуера за оценка.


ОБУЧЕНИЕ


С нашите курсове можем да помогнем в подготовката на вашите технически специалисти за справяне с ежедневните задачи, както и за полагане на сертификационни изпити.

ОФИС ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ (PMO)

ASAP PMO може да улесни управлението на доставките. Това означава пълния жизнен цикъл на проекта – иницииране, планиране и осигуряване на ресурси, изпълнение и прилагане на подходящ набор от инструменти за мониторинг/управление.

ПОДДРЪЖКА


Екипът на ASAP предлага услуги за поддръжка на Fortinet, които включват, но не се ограничават до отстраняване на повреда в хардуера.

Проектиране и преход към Fortinet услуги

Екипът на ASAP предоставя консултации за решения на Fortinet, гарантирайки че критичните средите на клиентите са оборудвани с възможно най-добрата защита. Екипът на ASAP има задълбочен опит в областта Fortinet.
Услугата може да се състои от всяка от следните дейности:

Оперативно обслужване на Fortinet услуги

В допълнение към нашата техническа поддръжка ASAP предлага допълнителни услуги като преглед на оперативната ефективност и подготовка за одит, за да гарантира, че инвестициите във Fortinet са максимизирани по отношение на ефективността и стойността. Услугата може да се състои от всеки от следните компоненти:

ПРЕГЛЕД НА ОПЕРАТИВНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

Преглед на оперативната ефективност, за да се определи дали са необходими подобрения и за да се осигурят препоръки за настройка на конфигурацията.

ПОДОБРЯВАНЕ НА СИГУРНОСТТА


Процедури за подобряване на сигурността, специфични за конкретна платформа и конкретна версия на фърмуера.

ПОДГОТОВКА ЗА ОДИТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Писмени насоки относно процесите на одит и съответствие за внедреното решение, включително базови линии за конфигурация според целите за съответствие, като PCI и HIPPA

ПРОВЕРКА НА КОНФИГУРАЦИЯТА


Прекалибриране, преструктуриране или препроектиране на решението на клиента, така че да бъде оптимално внедрено, за да отговори на текущите изисквания

ЛАБОРАТОРНО ТЕСТВАНЕ И ВАЛИДИРАНЕ

Провежда функционално тестване преди планирана промяна на дизайна или конфигурацията за повече предвидими и измерими резултати

ОБСЛУЖВАНЕ ОТ СПЕЦИАЛИСТИ В ОБЛАСТТА

Текуща оперативна техническа помощ от специалист, сертифициран от Fortinet, дистанционно или на място.

ОБУЧЕНИЕ ЗА ВНЕДРЕНОТО РЕШЕНИЕ

Специално обучение за работа с внедреното решение, създадено от Fortinet Professional Services

WIRELESS: Оценка


За да се справи с промяната в клиентския номер и безжичното използване, тази услуга интелигентно развива мрежата чрез настройки и проверени подобрения на инфраструктурата

WIRELES: Подобряване


Анализира и разрешава предизвикателствата, възникнали при внедрени Wi-Fi мрежи, за да определи основната причина и опции за оптимизация.