Изграждане на VPN

Изграждането на VPN (виртуална частна мрежа) е ефективно решение, чрез което ще можете да свържете в една мрежа отдалечените офиси на Вашата компания. Това решение е изключително подходящо за компании, които имат офиси в различни точки на страната и се нуждаят от постоянна връзка помежду си.

Какво представлява VPN?

Чрез VPN (виртуална частна мрежа) можете да създавате сигурни връзки до други мрежи през Интернет. ASAP Ви предлага изграждане на сигурна VPN мрежа във Вашата компания. По този начин ще имате възможност да ползвате софтуерни приложения и информация, които се съхраняват на отдалечени сървъри. Реално, ще имате достъп до фирмената мрежа, където и да се намирате. Чрез изграждането на VPN фирмената информация се криптира, като по този начин Ви гарантираме нейната сигурност. Избирайки ASAP да изгради и поддържа Вашата VPN мрежа, получавате:

Качествена поддръжка на достъпна цена

Лесно управление и възвръщаемост на инвестициите

Комуникация в реално време между отдалечени точки на Вашата компания

Възможност за интеграция на различни софтуерни приложения: ERP, финансови, email и др.

Висока степен на достъпност на услугата

Споразумение за ниво на техническо обслужване (SLA - Service Level Agreement)

Осигурете сигурна връзка с Вашата фирмена мрежа за отдалечени и мобилни потребители с IPSec VPN

В днешната технологична реалност, използването на високотехнологични решения е от изключително значение за развитието на Вашия бизнес. Например давайки достъп на служителите Ви до корпоративна информация извън офиса може да крие рискове относно сигурността на данните Ви. Силата на IPSec се крие в способността си да поддържа частни трансмисии, използвайки дистанционно свързване, иначе казано IPSec е протокол, който дава възможност за сигурен отдалечен достъп до корпоративната Ви мрежа чрез друга мрежа, като криптира прехвърляните данни.

IPSec VPN е подходящ за компании, развиващи своята дейност в отдалечени офиси, като например ресторанти, търговски вериги, компании с няколко представителства в страната. IPSec VPN осигурява сигурност на предаваните данни и информация между офисите.

Разширете обхвата на Вашия VPN чрез отдалечен достъп

Отдалечения достъп Ви позволява да получите достъп до Вашия бизнес от дома или по време на пътуване извън офиса. Site-to-site VPN позволява работното място да бъде практически навсякъде - летище, хотелска стая, магазин за кафе или у дома. Така служителите получават бърз, гъвкав и много сигурен достъп до корпоративни приложения и ресурси.

Отдалечените услуги за достъп са практично решение за разширяване обсега на Вашата корпоративна VPN връзка, подходящо за компании, чиито служители са в постоянно движение или предлагат възможност за дистанционна работа от вкъщи. По този начин компанията ще може да бъде спокойна за защитата на данните й, както и служителите ще получават достъп до корпоративни ресурси, независимо от това от къде работят.