Управление и администриране на печата

ASAP Ви предлага цялостно решение за поддръжка на Вашите устройства за печат, независимо от техния брой, марка и модел. Нашето решение включва не само поддръжка на принтери, копири, скенери и плотери, но и управление на цялостния процес по печат във Вашата организация.

Нашето решение

ASAP предлага собствено решение за управление на процесите по печат, независимо от броя и вида на Вашите устройства. Анализите до момента показват, че клиентите, използващи това решение намаляват както времето на служителите за решаване на проблеми с печатащите устройства, така и разходите си за принтиране и то с до 40%.

Ключовите дейности, които нашият екип извършва, за да гарантира ефективност на решението, са:

 • Анализ

  За да бъде решението ефективно, нашите специалисти изготвят анализ на текущата инфраструктура във Вашата организация. Едва тогава дават предложения за индивидуално решение, разработено на база реалните Ви потребности

 • Планиране на ресурсите

  В основа на направения анализ се изготвя план за оптимизация на броя на устройствата във Вашата компанията, така че те напълно да отговорят на нуждите Ви.

 • Поддръжка

  Специалистите ни ще поддържат Вашите принтери, копири, скенери и плотери напълно функционални като отстраняват всеки възникнал проблем, независимо дали той е хардуерен или софтуерен.

 • Доставка

  За да разчитате на един контрагент за своите принтиращи системи, то ние ще доставяме всички нужни консумативи и резервни части до Вашата врата. Освен това ще ги инсталираме и тестваме.

 • Контрол по печата

  Ще предложим софтуер, който да отчита реалното потребление и използване на ресурсите. По този начин може да се анализират дейностите, използващи най-много ресурси, за да се работи в посока тяхната оптимизация.

 • Мониторинг

  Наблюдавайки състоянието на Вашата техника, ще можем да предвидим евентуални технически проблеми още преди тяхното възникване. По този начин можем да Ви гарантираме по-високи нива на непрекъсваемост на работоспособността на устройствата.

Какво ни отличава от останалите

На пазара има множество компании, които предлагат стандартна поддръжка на системи за принтиране. Ние знаем, че това не е достатъчно, ако искаме цялостно да отговорим на Вашите очаквания и да покрием нуждите на Вашия бизнес. Затова освен всички стандартни услуги, можем да Ви предложим още: