Програми

Какво Ви предлагаме?

 

ЦПО „АСАП” ЕООД има право да провежда обучение по следните професии и специалности:

Професия Специалност Код Степен на квалификация Преглед(pdf)
Графичен дизайнер Графичен дизайн 2130701 III Преглед
Оперативен счетоводител Оперативно счетоводство 3440301 III Преглед
Сътрудник в малък и среден бизнес Малък и среден бизнес 3450501 II Преглед
Офис - мениджър Бизнес-администрация 3460101 III Преглед
Програмист Програмно осигуряване 4810101 II Преглед
Икономист - информатик Икономическа информатика 4820101 III Преглед
Оператор на компютър Текстообработване 4820301 I Преглед
Организатор интернет приложения Електронна търговия 4820401 III Преглед
Техник на компютърни системи Компютърна техника и технологии 5230501 III Преглед
Техник на компютърни системи Компютърни мрежи 5230502 III Преглед