Услуги

ЦПО „АСАП” ЕООД има право да извършва обучение по 10 специалности, да провежда изпити и да издава сертификати за придобита определена квалификационна степен.

Какво предлагаме

Услугите, които предоставя ЦПО „АСАП” ЕООД, са:

 • Професионално обучение и квалификация

  Съгласно изготвените и одобрени учебни планове и програми, Центърът за професионално обучение има готовност да подготвя както теоретично, така и практически кандидатите да придобият или повишат професионалната си квалификация.

 • Вътрешно фирмени обучения по заявка на работодател

  ЦПО „АСАП” ЕООД може да предоставя обучения, които са подготвени съгласно предварително зададените параметри на конкретен работодател.

 • Семинари по актуални теми

  ASAP е една от водещите компании за изграждане и поддръжка на телефонни системи в България. Ние сме специализирани в инсталирането и поддръжката на комуникационни системи за малки и средни компании, като нашите решения се отличават с надеждност, качество и ниски цени.

 • Консултации

  Благодарение на високоподготвения си екип от специалисти, ЦПО „АСАП” ЕООД осъществява консултации по отношение на предлаганите от Центъра услуги, като предоставя необходимата информация за същността, продължителността и цената на провежданите обучения.