SAP AКАДЕМИЯ

Академиите представляват синтезирани обучителни програми за предварителна подготовка за изпитите за SAP сертификация.

Какво Ви предлагаме?

 

На практика SAP академиите са комбинации от курсове, разработени за младши консултанти. Те съвместяват едновременно- обучение в SAP процесите ( в специфичната функционална област) и методологии за прилагането им. В края на интензивното обучение, всеки участник може успешно да премине изпит за SAP сертификация, за да демонстрира умения в специфични SAP решения. Това единствено по рода си обучение Ви помага в изключително кратък срок и на атрактивна цена да се превърнете в SAP консултант.

Процесът на подбор на участници започва 4 седмици преди стартирането на академията. За да се проведе SAP академия е необходим минимален брой от 6 души. За да кандидатствате за участие в SAP академия, моля, използвайте формата за контакт, публикувана на нашия уеб сайт.