SAP ЗА НАЧИНАЕЩИ

В днешната нестабилна икономическа ситуация обучението е важен фактор, който помага на организацията да покаже потенциала си и да продължи да се развива за в бъдеще. Във всяка една компания особено ценени са служителите, притежaващи SAP сертификати, и тези, които умеят да боравят с различните SAP решения.

Направете първата стъпка със SAP01 - SAP Overview- начален курс за бизнес консултанти

 

SAP01 е началният курс за бизнес консултанти, който е задължителната база за всяко SAP обучение, независимо в кой модул. С помощта на този курс можете да навлезете в терминологията на SAP, да се запознаете с основните SAP решения за бизнеса и да изградите онази основа от знания, която ще Ви е необходима за продължаване на Вашето SAP обучение в избраната от Вас насока.

За да започнете Вашето SAP обучение с началния курс SAP01 не е необходимо да имате специфични знания и умения в тази област. Единственото, от което се нуждаете, са основни умения за работа с Microsoft Office продуктите и Internet браузъри.

За повече информация, моля, прегледайте следната брошура

Запознайте се със SAP ERP Financials

 

SAPFIN - Overview of SAP Financials e въвеждащ курс във финансово-счетоводния модул на SAP. Целта на този курс е да Ви представи решението SAP ERP Financials, като по време на обучението ще усвоите знания и умения за работа с ключовите функционални области и основни възможности на SAP ERP Financials. Обучението е подходящо за участници, проявяващи интерес към финансово-счетоводния модул на SAP, както и за членове на проектни екипи, имащи отношение към SAP ERP Financials.

За да достигнете поставените цели и да получите максималната удовлетвореност и полза от участието си в този курс, от основно значение е познаването на бизнес процесите във финансовото управление, както и преминаването на курс SAP01 – SAP Overview.

За повече информация, моля, прегледайте следната брошура

Навлезте в света на SAP Supply Chain Management

 

SAPSCM е обучението, което ще Ви запознае с решението SAP Supply Chain Management. Ако Вие имате интерес в областта на логистиката, независимо от досегашният Ви професионален опит, то това е подходящият за Вас курс. Посредством обучeнието ще разберете как да използвате това решение, за да изпълните типичен бизнес процес, включително: планиране на операциите и продажбите, планиране на мрежата от доставки и поръчки, производство, директни поръчки, процес на складиране и съхранение, подготовка на изпращането, транспортиране.

От основно значение е познаването на Windows application environment за достигане на максимална ефективност от обучението. Препоръчително е разбиране на процесите в управлението на доставките, както и участие в курс SAP01–SAP Overview.

За повече информация, моля, прегледайте следната брошура