Нива на сертификация

Когато придобиете SAP сертификат, Вие се присъединявате към една изключителна общност от бизнес експерти. Днес повече от 140,000 консултанти и SAP ползватели в световен мащаб са част от тази общност.

Какво Ви предлагаме?

 

SAP сертификацията е най-добрият вариант за организациите да определят и оценят експертизата на своите външни консултанти или служители, като същевременно гарантират, че те притежават необходимите умения за ефективно приложение и опериране със SAP решенията.

В тази връзка са разработени още повече възможности за продължаващо обучение и сертификация, които да създадат условия за развитие и кариерен напредък на всеки избрал да се квалифицира в SAP областта. Бихте могли да получите сертификат за всяко от следните нива:

 • Сертификат Associate

  Изисква основни познания за SAP приложенията, нужни на всеки SAP консултант, гарантиращи успешното използване на широк набор от възможните SAP решения. Преминавайки това ниво на сертификация, Вие ще:

  Придобиете разпознаваем и признат сертификат, който ще бъде оценен от Вашите клиенти

  Притежавате неоспоримо преимущество пред конкурентите Ви на пазара на труда

  Изпълнявате поставените Ви задачи с повече увереност в собствените възможности

 • Сертификат Professional

  Изисква доказан опит, познания относно бизнес процесите и по-обстойно разбиране на SAP приложенията. Преминавайки през това ниво на сертификация, Вие ще:

  Демонстрирате едновременно опит и познания в един не лек изпитен процес

  Промотирате една приложима и високо платена в световен мащаб акредитация

  Ръководите и изпълнявате поставените задачи и поетите ангажименти

 • Сертификат Master-level

  Изисква демонстрирани експертни познания относно специфични аспекти на функционирането на софтуера и технологията SAP, както и способността за въвеждане на нововъведения и оптимизация на решенията, която отговаря на техническите и бизнес изискванията на една организация.

  Независимо кое ниво на сертификация изберете, SAP Сертификацията допринася за повишаване на квалификацията на физически лица или организации, които търсят отличителния знак, чрез който да изпъкнат на съвременния пазар на труда.