SAP ОБУЧЕНИЕ ЗА ФИРМИ

Екипът на ASAP, благодарение на най-новите софтуерни продукти, услуги и инструменти, работи заедно с Вас, за да изгради култура на продължаващо образование в динамична среда и да постигне измерим резултат в обучението. ASAP може да Ви помогне да създадете и приложите обучителни стратегии.

Какво Ви предлагаме?

 

Нашите лектори са готови да проведат курсове, които да отговарят на Вашите нужди. SAP курсът ще осигури на Вашия проектен екип най-доброто по отношение на гъвкавост и концентрация.

Ето и няколко примера за курсовете, които провеждаме:

  • Standard SAP Training

    Обучение в София, извършвано с помощта на оригинални SAP материали и сървъри, като се спазват стандартите на SAP AG

  • Обучение на Проектен екип

    Предоставя на Вашия екип необходимите знания за изготвянето на Вашата проектна документация, както и инструментите за гладкото изпълнение на проекта.

  • Комбинация от курсове

    Компилация на предмети от различни курсове.