ASAP QMS

ASAP предлага система за интелигентно управление на опашките. С нашето решение ще намалите времето, което вашите клиенти прекарват на опашката, ще увеличите производителността на персонала и ще осигурете приятно клиентско изживяване. Ние предлагаме решение за всеки бизнес.

КАКВО ВИ ПРЕДЛАГАМЕ?

Докато системите за опашки са проектирани да намалят времето за изчакване. ASAP QMS прави повече от това: нашето решение не само генерира ефективност, но и повишава рентабилността, изграждат защитена среда и подобряват изживяването на посетителите.

КЛЮЧОВИ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ

Виртуален билет – отдалечено изчакване

ASAP CQNS дава възможност на вашите клиенти да направят заявка за посещение в офис по електронен път

Виртуален билет – отдалечено изчакване

Обратна връзка от потребители


Възможност за обратна връзка от клиентите, относно удовлетвореност от обслужването.

Обратна връзка от потребители

Справки и отчети


Генериране на справки и отчети на база различни критерии и параметри

Справки и отчети

Управление на служители и услуги

Проследете заетостта на служителите, както и натовареността по гишета и услуги

Управление на служители и услуги

Конфигурация от разстояние

Всички конфигурационни настройки могат да се извършват дистанционно от сървъра

Конфигурация от разстояние

Достъпност

Системата е съобразена с всички категории потребители - включително за хора със зрителни или слухови увреждания

Достъпност

БРОШУРА | СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОПАШКИ

Препоръчителен хардуер, съвместим със системата

За да се осигури максимална стабилност и ефективност на системата ASAP QMS препоръчваме използването на долуизброеното хардуерно оборудване, което е съвместимо със софтуерната система ASAP QMS.