Altova решения

В качеството си на официален партньор на Altova за България, ASAP Ви предлага високоефективни XML инструменти за управление на данни, разработка на приложения и интеграция на данни.

Altova софтуерни продукти

Altova е софтуерна компания, която предлага пълна гама от софтуер за разработка на XML, SQL и UML решения, както и продукти за автоматизация на работния процес. Като официален представител на Altova, ASAP предлага XMLSpy® и всички други софтуерни инструменти на Altova.

Altova XMLSpy® 2018

Altova XMLSpy® 2023

Altova XMLSpy® 2023 е най-популярният XML редактор за моделиране, редактиране, трансформиране и отстраняване на грешки в XML.

Altova Authentic® 2018

Altova Authentic® 2023

Altova Authentic® 2023 е мощен инструмент за преглед и редактиране на XML документи и SQL бази данни. Предлага се в десктоп и уеб базирана версия.

CbC Reporting Solution® 2018

Altova CbC Reporting Solution®

CbC Reporting Ви позволява лесно генериране на Country by Country XML - чрез ръчно въвеждане на данни в удобен потребителски интерфейс или чрез качване на данни с помощта на шаблон за Excel.

Altova DatabaseSpy® 2018

Altova DatabaseSpy® 2023

Altova DatabaseSpy® 2023 е приложение за клиентски бази данни, което опростява заявки, управление, сравняване, проектиране и изграждане на релационни бази данни.

Altova DiffDog® 2018

Altova DiffDog® 2023

Altova DiffDog® 2023 е програма за сливане или разделяне на файлове, синхронизиране на директории и извършване на сравнения между схеми от бази данни и таблици.

FlowForce® Server 2018

FlowForce Server® 2023

FlowForce Server® 2023 е програма, която автоматизира преобразуването на данни, доклади и други задачи към сървъри, виртуални машини или работни станции.

Altova LicenseServer®

Altova LicenseServer®

Altova LicenseServer® е безплатен продукт, който улеснява управлението на лицензи и Ви позволява да максимизирате инвестицията, която сте направили в Altova софтуерни продукти.

Altova MapForce® 2018

Altova MapForce® 2023

Altova MapForce® 2023 е визуален инструмент за картографиране на данни. Поддържа интеграция между XML, бази данни, EDI, XBRL, текстови файлове, Excel, JSON, и / или Web service.

Altova MapForce Server® 2018

Altova MapForce Server® 2023

Altova MapForce Server® 2023 включва мощно решение за трансформация на данни, разработено за MapForce и оптимизирано за работа в сървърни среди.

Altova MissionKit® 2018

Altova MissionKit® 2023

Altova MissionKit® 2023 обхваща набор от софтуерни програми от корпоративен клас, XML, SQL, и UML инструменти за информационни архитекти и разработчици на приложения.

MobileTogether® 2018

Altova MobileTogether®

MobileTogether® съчетава лесна за използване функционалност за създаване на приложения на достъпна цена, която включва неограничен брой програмисти, неограничен брой приложения и неограничени потребители.

Altova RaptorXML Server® 2018

Altova RaptorXML Server® 2023

Altova RaptorXML Server® 2023 е трето поколение XML процесор от Altova - напълно пренаписан и имплементиран от нулата и оптимизиран за паралелни изчисления.

Altova SchemaAgent® 2018

Altova SchemaAgent® 2023

Altova SchemaAgent® 2023 е един ловък инструмент за анализиране и управление на взаимоотношенията между XML-базирани файлове.

Altova StyleVision® 2018

Altova StyleVision® 2023

Altova StyleVision® 2023 е инструмент за проектиране на отчети и формуляри, базирани на XML, SQL база данни, и XBRL входове.

Altova StyleVision Server® 2018

Altova StyleVision Server® 2023

Altova StyleVision Server® 2023 – превръща XML, SQL бази данни и / или XBRL данни в HTML, RTF, PDF или Microsoft Word чрез stylesheets на StyleVision и дава възможност за добавяне на динамични елементи, като графики.

Altova UModel® 2018

Altova UModel® 2023

UModel® 2023 е приложение за лесно UML моделиране с богат визуален интерфейс и спецификация.

Altova Work in Process (WIP) XBRL add-in for Excel

Altova Work in Process (WIP) XBRL add-in for Excel

The Altova Work in Process (WIP) XBRL add-in за Excel улеснява създаването на WIP отчети във валиден формат XBRL с помощта на просто въвеждане на информацията в Excel.

Altova European Banking Authority (EBA) XBRL Add-in for Excel

Altova European Banking Authority (EBA) XBRL Add-in for Excel

Altova European Banking Authority (EBA) XBRL Add-in for Excel улеснява финансовите специалисти да създават на XBRL модели в Excel, съобразно всички EBA XBRL Filing Rules.

Altova лицензи

Altova предлага различни възможности за лицензиране на своите софтуерни продукти. Научете повече за различните видове лицензи, които съществуват и изберете типа, който най-добре отговаря на Вашите нужди. В качеството си на официален партньор, ASAP предлага всички лицензионни вариации на инструментите на Altova.

Installed User

Лицензът дава възможност да инсталирате и използвате едно копие от софтуера на всеки съвместим компютър до достигане на разрешения брой компютри. Разрешения брой компютри се определя според броя закупените лиценз/и за потребител/и. Например, ако закупите лиценз за 5 инсталирани потребители, можете да инсталирате и стартирате софтуера на 5 машини и всичките 5 потребители да могат да използват софтуера, във всеки даден момент.

Named User

Лицензът дава възможност да инсталирате софтуера на максимум 5 съвместими персонални компютри или работни станции, които се използват от един и същи (основният) потребител, като по този начин се позволява превключване от един компютър на друг, спазвайки необходимото условие, че само едно копие на софтуера ще бъде използвано от един човек. Ако закупите няколко Named лицензи за употреба, всеки отделен Named User ще получи отделен лиценз ключ код.

Concurrent User

Лицензът дава възможност да инсталирате софтуера на максимум 10 пъти броя на компютрите, определени от разрешения брой потребители в лицензията, при условие, че само разрешения брой потребители всъщност използват софтуер в същото време. Разрешения брой едновременни потребители се избира при закупуването на софтуера. Например, ако закупите лиценз за 5 потребители едновременно, можете да инсталирате софтуера на 50 машини (разрешения брой потребители 5, умножено по 10= 50). Въпреки че софтуера има възможност да бъде инсталиран на 50 машини само 5 потребителя могат да използват софтуера във всеки даден момент от време (за този конкретен пример).

Annual Per Server

Сървърните инструменти на Altova се лицензират годишно на базата на броя сървъри и наличните ядра в тях. Трябва да се закупи отделен лиценз ключ за всеки сървър. Броят на лицензираните ядра трябва да бъде по-голям от или равен на броя на наличните ядра в сървъра, независимо дали е физическа или виртуална машина. Например, ако сървъра има 8 ядра, то трябва да закупите лицензия за 8-ядрен сървър.

Важно - Моля, имайте предвид, че е възможно да има забавяне, преди да можете да използвате този софтуер с уникален лицензионен ключ, той се генерира с помощта на данните за поръчката. Лицензионният ключ, който отключва пълната версия ще ви бъде изпратен по имейл възможно най-скоро, дотогава продуктите ще работят с временен лиценз.