ГИС

ASAP притежава богат опит в проектирането и разработкато на персонализирани уеб-базирани ГИС приложения. Нашите решения са създадени с помощта на най-модерните технологии, включително защитен облак, базирани на местоположение анализи, AI и други.

Географски информационни системи