Notice to Skippers системи

NtS e уеб-базирана услуга за разпространение на уведомления до капитаните по водните пътища, която поддържа стандарта NtS 4.0.

Notice to Skippers (NtS)

 

NtS предоставя краткосрочна и дългосрочна информация за състоянието на фарватери, метеорологичните условия, дълбочината, затруднения по трасето поради заледявания или наводнения и други. ASAP е изградил уеб-услуга съгласно стандарт NtS 4.0., представляващ един от ключовите компоненти на речните информационни системи (RIS).

Предимства на ASAP NtS

 
  • Услугата NtS е проектирана с service-oriented architecture (SOA) и предоставя стандартни комуникационни платформи за обмен на информация.

  • ASAP NtS отговаря на всички изисквания заложени в Notices to Skippers 4.0.

  • NtS предоставя стандартизиран формат на данни, който може да се използва за публикуване на уведомления до капитаните в интернет (pull услуги) или за разпространение по електронна поща (push услуги).

  • ASAP NtS да бъде използвана самостоятелно или да бъде внедрена лесно във всяка речна информационна система.

Case Study
Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”

 

Изисквания
Необходимост да се създаде систематичен подход за управление на активите и процесите за българската част на река Дунав и да го приложи под формата на софтуер, като система за управление на водните пътища (WAMS), която да включва услуга Notice to Skippers 4.0.

Решение
Проектиране на мащабируема архитектура и разработване на интегрирана система за управление на водния път, включваща и Notice to Skippers (NtS) 4.0 услуга.

Резултати
NtS услугата позволява лесен достъп до информация за река Дунав и обменя данни с автоматични метео и водни станции. WAMS подобри безопасността, ефективността и екологосъобразността на транспорта по вътрешни водни пътища чрез хармонизирани, оперативно съвместими инструменти и информация.