Разработка на софтуер

Специално за нуждите на малкия и средния бизнес, ASAP предлага софтуерни решения, изцяло съобразени със спецификата на съответната организация. При разработването на всяко едно софтуерно решение основната цел на специалистите на ASAP е оптимизацията на процесите в съответната компания.

Софтуерни решения

Специално за нуждите на Вашия бизнес, ASAP предлага разработка на индивидуални софтуерни решения, изцяло съобразени със спецификата на съответната организация. При разработването на всяко едно софтуерно решение основната цел на специалистите на ASAP е оптимизацията на процесите в съответната компания.

  • Разработка на уеб и мобилни приложения

    Като експерти в областта на уеб разработка, ние знаем колко е важно за бизнеса да получи конкурентно уеб решение. Ако искате да се възползвате от високотехнологично софтуерно решение, ще се радваме да споделите на нашите консултанти, каква е същността на Вашия бизнес, както и какви са Вашите нужди и идеи. Специалистите на ASAP ще се погрижат за всичко останало.

  • Разпределени back-end системи

    Нашите разработчици имат богат опит в проектирането и реализацията на силно мащабируеми бекенд приложения, които могат да обработват огромни количества данни под голямо натоварване.

  • Проектиране и поддръжка на база данни

    Всяко приложение, което разработваме е базирано на силен и ефективен модел на данни. Нашите софтуерни инженери ефективно проектират и поддържат бази данни, които работят върху SQL или NoSQL системи за управление на бази данни, като Microsoft SQL, PostgreSQL, MySQL, Redis и CouchDB.