Vessel Tracking and Tracing системи

ASAP предлага уеб-базирано решение за визуализация на корабния трафик, което поддържа стандарта Vessel Tracking and Tracing Standard (VTT), ECDIS (Electronic chart display) и NtS 4.0.

Vessel Tracking and Tracing системи

Нашето решение осигурява възможност за цялостно наблюдение на корабния трафик, предоставяне на навигационна информация и анализ на вътрешните водни канали, които повишават ефективността и конкурентостта на речните пристанища.

Разработеният от нас софтуер е съвместим с европейските стандарти и отговаря на всички специфични изисквания за речните информационни услуги(RIS).

Ключови функционалности

  • Решението е проектирано да получава, обработва, съхранява, визуализира и обменя Inland AIS (Automatic Identification System) съобщения.

  • Има изградени APIs за получаване на информация за навигационната ситуация от различни сензори.

  • Софтуерът извършва анализ на трафика във вътрешните водни канали и генерира автоматизирани аларми по зададени критерии.

  • Изцяло съвместим с европейските изисквания на VTT стандарта и всички специфични изисквания на RIS.

Case Study – BULRIS

Изисквания:

Необходимост да се осигури модерен софтуер за визуализация на корабния трафик, съвместим с всички съвременни браузъри и да отговаря на изискванията на международните стандарти, RIS Guidelines 2004, Inland ECDIS Standard Edition 2.0, Vessel Tracking and Tracing Standard Edition.

Решение:

Проектиране на мащабируема интеграционна архитектура и разработване на ново модерно софтуерно решение, което поддържа Inland AIS стандарт ITU-R 1371-3, Inland ECDIS Standard Edition 2.0 и NtS 4.0.

Резултати:

Подобряване на управлението и повишаване на ефективността и конкурентостта на речните пристанища в Република България, чрез внедряване на модерна система за визуализация на корабния трафик с висока производителност и добавени услуги за интеграция.