Salesforce консултиране и разработка

Като партньор на Salesforce, ASAP предлага услуги в областта на Salesforce Consulting and Development. Нашите сертифицирани разработчици на Salesforce предоставят решения, съобразени с Вашите бизнес нужди и изисквания.

Salesforce консултиране и разработка от ASAP

Екипът за разработка на ASAP изгражда продукти в различни бизнес ниши, включително управление, обучение, здравеопазване, банкиране, транспорт и търговия на дребно. В допълнение, нашите експерти имат доказан опит в интеграцията на CRM, разработката на приложения, интеграцията на решения на Salesforce и много други. Като наш клиент, можете да се възползвате от решения на salesforce като B2B/B2C персонализирани приложения и вътрешни Salesforce решения, CRM разработка и интеграция, приложения за бизнес трансформация, Salesforce миграция и др.

Salesforce услуги за Вашия бизнес

Salesforce внедряване, персонализиране, миграция, интеграция

Salesforce Внедряване

Експертите на ASAP могат да Ви помогнат да установите приложенията на Salesforce, които най-добре отговарят на вашите бизнес нужди. Ние също така предоставяме решение от край до край, което включва внедряване, разработка, автоматизация на поддръжката и поддръжка.

Salesforce Персонализиране

Нашият екип може да помогне за персонализирането или подобряването на бизнес процесите с иновативни, стабилни и готови решения, съчетани с възможностите на Salesforce Business приложенията.

Salesforce Миграция

Нашият екип разбира сложността на миграцията, включително сигурността на данните, и сме способни да предоставим правилното решение за всяка организация. Можете да ни се доверите да мигрираме всичките Ви данни от наследената система Salesforce или всяка друга външна към новата Salesforce без прекъсвания.

Salesforce Интеграция

Можем да интегрираме Вашето Salesforce решение с други системи, за да стимулирате вътрешно сътрудничество и ефективност и да осигурите на клиентите Ви по-пълноценно обслужване. В допълнение, ние можем да синхронизираме Вашите бизнес и клиентски данни чрез допълнителни персонализирани интеграции.

Процес на Salesforce

NDA

Подписване на споразумение за конфиденциалност

Визия

Анализиране на Вашия бизнес и метод на работа

Решение

Предоставяне на salesforce решение, базирано на Вашите нужди

Валидиране на решението

Преглед и одобрение

Внедряване

Внедряване на решението във Вашата инфраструктура и обучение на персонала Ви

Поддръжка

Осигуряване на постоянна поддръжка