Клиентска мрежа

Високите стандарти, наложени от ASAP, привлякоха голям брой международни и местни компании.

Ние предлагаме не просто услуга, а завършено и надеждно решение за всеки клиент.

Корпоративни клиенти

Желанието ни да Ви предлагаме непрекъснато най-доброто възможно ИТ обслужване и решения в света на ИТ технологиите привлече голям брой международни и местни компании да изберат нашите услуги. Списъкът с клиенти на ASAP непрекъснато се разширява. Ето някои от нашите корпоративни клиенти:

Клиенти от публичния сектор

ASAP предлага широк кръг от IT решения, разработени специално за държавните институции. За кратък период успяхме да привлечем голям брой държавни институции и органи на местното управление. Ето и някои избрани наши клиенти от публичния сектор:

Клиентите за нас

Столична община, Район Илинден

„…С настоящата референция бихме желали да изразим нашите отлични впечатления от съвместната ни работа с ASAP за осигуряване на абонаментно техническо обслужване на компютърните ни системи. Успешната ни работа с компанията ни дава основание да дадем висока оценка за коректността и професионализма на специалистите, работещи там...“

Столична община, Район Нови Искър

„…Бихме искали да изразим добрите си впечатления от дейността на ASAP при обслужване на компютърни системи, телефонна централа и техническо оборудване за нуждите на Район „Нови Искър“. Всички услуги бяха изпълнени с нужното внимание и бързина…“

Даниела Райчева - Кмет СО район „Нови Искър“
Столична община, Район Връбница

„…Настоящият документ се издава с цел потвърждаване на добрите ни впечатления от дейността на ASAP по изпълнение на договор с предмет “Абонаментно техническо обслужване на компютърни системи и техническо оборудване, както и абонаментно техническо обслужване на телефонна централа и вътрешна комуникационна инфраструктура“. Фирмата демонстрира изграден стил на работа и висок професионализъм при извършване на поетите ангажименти, което ни дава основание да я препоръчаме като коректен партньор…“

Младен Младенов - Кмет на СО район „Връбница“
Столична община, Район Люлин

„…Настоящата референция цели да потвърди хубавите ни впечатления от ASAP, добити при изпълнение на договор с предмет: „Абонаментно техническо обслужване на телефонна централа и прилежащи нея вътрешни линии, както и нужното клиентско оборудване към тях“. Всички дейности по посочения договор бяха извършени с отлично качество, бързина и точност…“

Милко Младенов - Кмет СО район „Люлин“