Регионални партньори

Ако имате добри идеи в областта на ИТ решенията и искате да се реализирате по-добре на пазара, предлагаме Ви да се включите в нашата партньорска програма.

Регионална партньорска програма

Присъединете се към нашата безплатна регионална партньорска програма и станете част от водещите IT фирми в България.

Регионалната партньорска програма на ASAP е насочена към малкия и средния бизнес в областта на ИТ услугите. Включвайки се в нашата партньорска програма, Вие автоматично разширявате портфолиото си от услуги, както и клиентската си мрежа. Предлагаме Ви заедно да създадем стойност за своите клиенти.

Silver Partner Gold Partner
Предимства
Разширяване на портфолиото от предлагани от Вашата компания услуги
По-голяма клиентска мрежа
Подкрепа при участие в обществени поръчки
Техническа помощ – второ и трето ниво на поддръжка
Закупуване на техника на дилърски цени
Достъп до безплатни обучения
Право да оперирате под нашата търговска марка
Достъп до безплатни софтуерни лицензи
Достъп до вътрешна helpdesk система
Изисквания
Техническа компетентност
Референции за изпълнените услуги, издадени от клиенти Минимум 3 бр. Минимум 5 бр.
Участие в партньорската програма Silver Partner от минимум 1 година