Цели за устойчиво развитие

Установяването на екологични цели е основен компонент на системата за управление на околната среда на ASAP.

Нашите цели

Ние последователно оценяваме как нашите операции взаимодействат с околната среда и предприемаме проактивни стъпки за намаляване на негативното въздействие на нашата компания върху околната среда. Това е списъкът с нашите цели за екологична устойчивост:

 • Подобряване на енергийната ефективност

  Описание: Повишаване на нивото на енергийна ефективност в областта на всички осъществявани от компанията операции с 25% .
  Срок за изпълнение: до края на 2025 г.

 • Повишаване на ангажираността на служителите

  Описание: Ангажиране на 100% от служителите в инициативи и обучения в областта на устойчивото развитие
  Срок за изпълнение: до края на 2025 г.

 • Въвеждане на система за разделно събиране на отпадъците

  Описание: Модернизиране на методите за събиране, съхранение и транспорт на отпадъци чрез въвеждане на система за разделно събиране на отпадъците
  Срок за изпълнение: до края на 2025 г.