ASAP разработи софтуер за управление на процесите за НИК към МВР

ASAP разработи софтуер за управление на процесите за НИК към МВР

05/12/22


София, България, 05 декември 2022г.

Софтуерната компания ASAP, известна със своите персонализирани решения за бизнеса, завърши успешно проект за Националния институт по криминалистика. Проектът е свързан с разработка и поддръжка на програмен продукт, който ще автоматизира и улесни управлението и администрирането на работните процеси в Института по криминалистика.

„Дългогодишният ни опит в създаването на софтуерни решения, успя да ни помогне да предложим най–добрите практики и решения, които да улеснят процеса при обработка на случаите постъпили в НИК. Основната цел беше да създадем продукт, който да има възможност за цялостен преглед на изследванията, както и надеждна рамка за отчетност, проследимост и администриране на всеки един случай, съгласно нормите и изискванията на действащото законодателство.“, заяви г-н Петър Зюмбилев, Изпълнителен директор на ASAP.

Изпълнителният директор на ASAP също така сподели, че са радва за предоставената възможност - „За нас беше голямо удоволствие и страхотно предизвикателство да разработим софтуер за НИК, защото се изискват огромни познания и специфика при създаването и имплементирането на такъв вид софтуерно решение. Вярвам, че успехът на този проект е резултат от екипната и съвместна работа между ASAP и НИК.“

За ASAP
ASAP стартира своята дейност през 2007 година и към момента е една от водещите IT компании, ориентирани към бизнес решения. Компанията оперира на територията на България и Румъния, предлагайки широк спектър от услуги – разработване на софтуерни продукти, поддръжка на компютърни системи, изграждане на VPN мрежи, системни интеграции, поддръжка на видеорадарни системи, видеонаблюдение и много други. Сред партньорите на ASAP се нареждат водещи световни корпорации, сред които са SAP, Microsoft, Acer, Dell и Ciscо.

За НИК
Национален институт по криминалистика (НИК), е създаден на 11.03.1968 г. с Разпореждане № 89 на Министерския съвет като научно-приложен център за извършване на експертна и изследователска дейност. Към днешна дата Националният институт по криминалистика (НИК) извършва изследвания в областта на криминалистиката, подготвя експерти за различните структурни звена на Министерството на вътрешните работи и разработва нови методи за откриване и изследване на следи и веществени доказателства.