ASAP разработи новия Единен регистър „Заетост“ за Агенцията по заетостта

ASAP разработи новия Единен регистър „Заетост“ за Агенцията по заетостта

12/11/23


София, България, 12 ноември 2023 г.

Водещата IT компания ASAP създаде нов Единен регистър „Заетост“, както и успешно надгради информационната система на Агенцията по заетостта за посредническа дейност по наемане на работа и временна заетост.

Основната цел на разработването на проекта е да дигитализира редица процеси, като по този начин ще улесни работата и ще спести време на използващите го. В регистър „Заетост“ са обединени всички данни от поддържаните до момента регистри, свързани с посредническата дейност, а именно: Регистър на издадените удостоверения за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, Регистър на лицата посредници, които са уведомили, че ще предоставят временно или еднократно посреднически услуги по заетостта на територията на Република България и Регистър на издадените удостоверения за регистрация на предприятия, осигуряващи временна работа.

„Разработването на този проект беше удоволствие за нас и се надяваме, че чрез създаването на единния регистър „Заетост“ ще улесним редица хора и ще им спестим време.“, сподели г-н Петър Зюмбилев, управител на ASAP.

За ASAP

ASAP стартира своята дейност през 2007 година и към момента е една от водещите IT компании, ориентирани към бизнес решения. Компанията оперира на територията на България и Румъния, предлагайки широк спектър от услуги – разработване на софтуерни продукти, поддръжка на компютърни системи, изграждане на VPN мрежи, системни интеграции, поддръжка на видеорадарни системи, видеонаблюдение и много други. Сред партньорите на ASAP се нареждат водещи световни корпорации, сред които са SAP, Microsoft, Acer, Dell и Ciscо.

За Агенция по заетостта

Агенцията по заетостта е изпълнителна агенция към министъра на труда и социалната политика за реализиране на държавната политика по насърчаване на заетостта. Осигуряването на заетост позволява пълноценно използване на възможностите и способностите на отделната личност, защитава правото ѝ на достойно съществуване и пълноценно участие в обществото. Основните цели на Агенцията по заетостта са увеличаване на заетостта и ограничаване на безработицата и повишаване на икономическата активност и трудовия потенциал на населението.