Обобщена информация

Обобщена информация

В рамките на SAP BusinessObjects BI решения, Ви предлагаме специално разработени учебни програми на SAP BusinessObjects, които демонстрират как можете да увеличите гъвкавостта и мащабируемостта на Вашите ключови бизнес процеси и да намалите разходите. Тези програми включват разработването и управлението на SAP BusinessObjects Edge Business Intelligence (BI) и SAP BusinessObjects Enterprise софтуер. Учебните планове застъпват въпроси, свързани с отчитане, заявки и анализ, информационни табла и визуализация, както възможности за търсене в BI платформата.

Искате да научите повече ? Пишете ни на sales@asap.bg или се обадете на телефон: 02/44751 15