Crystal Reports oбучения

Crystal Reports Enterprise 4.0

BOCE10/ SAP Crystal Reports for Enterprise – Fundamentals of Report Design

Този курс отговаря на въпросите как да проектирате, да изследвате, да визуализирате и да представяте доклади. Също така Ви дава цялостни умения и задълбочени познания за планирането и създаването на отчети, които ще ви помогнат да анализирате и интерпретирате данните. Като бизнес полза, Вие ще откриете, че този курс е един по-задълбочен подход към целия цикъл на създаване на доклад, от планирането на доклад до неговото разпространение.

BOCE10

BOCE20/ BI - SAP Crystal Reports for Enterprise

Този курс е предназначен да Ви даде цялостни умения и задълбочени познания, необходими за създаването на усъвършенствани доклади, които ще ви помогнат да анализирате и интерпретирате данните. Вие ще задълбочите познанията си за употребата на формули, променливи, масиви, параметри, обобщения и секции, които ще Ви помогнат да вземате по-ефективни решения и да създавате по-ефективни доклади.

BOCE20

Crystal Reports 2011

BOC310/ SAP Crystal Reports – Fundamentals of Report Design

Този курс обяснява как да проектирате, изследвате, визуализирате и представяте доклади чрез мрежата или чрез вградени корпоративни приложения. Също така Ви дава цялостни умения и по-задълбочени познания за планиране и създаване на отчети, които ще ви помогнат да анализирате и интерпретирате данните. Като бизнес полза, Вие ще откриете, че този курс е един по-задълбочен подход към целия цикъл на създаване на доклад, от планирането до разпространението на доклада.

BOC310

BOC315/ SAP Crystal Reports – Fundamentals of Report Design

Този онлайн курс обяснява как да проектирате, изследвате, визуализирате, и представяте доклади чрез мрежата или чрез вградени корпоративни приложения. Също така Ви дава цялостни умения и по-задълбочени познания за планиране и създаване на отчети, които ще ви помогнат да анализирате и интерпретирате данните. Като бизнес полза, Вие ще откриете, че този курс е един по-задълбочен подход към целия цикъл на създаване на доклад, от планирането до разпространението на доклада.

BOC315

BOC320/ SAP Crystal Reports – Business Reporting & Report Processing Strategies

Този курс Ви дава цялостни умения и по-задълбочени познания за планиране и създаване на отчети, които ще Ви помогнат да анализирате и интерпретирате данните. Вие ще задълбочите познанията си за употребата на формули, променливи, масиви, параметри, обобщения и секции, които ще Ви помогнат да вземате по-ефективни решения и да създавате по-ефективни доклади.

BOC320

BOC325/ SAP Crystal Reports – Business Reporting & Report Processing Strategies

Този онлайн курс Ви дава цялостни умения и по-задълбочени познания за планиране и създаване на отчети, които ще ви помогнат да анализирате и интерпретирате данните.

BOC325

BOC345/ SAP Crystal Reports 2011: Optimizing Report Data Processing

В това електронното обучение ще се научите как да настройте, конфигурирате и поддържате data connections за доклади. Ще се научите как да свързвате данни, оптимизирате докладите и да препратите процеса към сървъра на базата данни. Също така, ще изградите високо ниво на разбиране за свързването на данните, в рамките на Crystal Reports 2011®.

BOC345

Crystal Reports 2008

BOC310/ SAP Crystal Reports – Fundamentals of Report Design

Този курс представя методите за това как да проектирате, изследвате, визуализирате, и представяте доклади чрез мрежата или чрез вградени корпоративни приложения. Също така Ви дава цялостни умения и по-задълбочени познания за планиране и създаване на отчети, които ще ви помогнат да анализирате и интерпретирате данните. Като бизнес полза, Вие ще откриете, че този курс е един по-задълбочен подход към целия цикъл на създаване на доклад, от планирането до разпространението на доклада.

BOC310

BOC315/ SAP Crystal Reports – Fundamentals of Report Design

Този онлайн курс обяснява как да проектирате, изследвате, визуализирате, и представяте доклади чрез мрежата или чрез вградени корпоративни приложения. Също така Ви дава цялостни умения и по-задълбочени познания за планиране и създаване на отчети, които ще ви помогнат да анализирате и интерпретирате данните. Като бизнес полза, Вие ще откриете, че този курс е един по-задълбочен подход към целия цикъл на създаване на доклад, от планирането до разпространението на доклада.

BOC315

BOC320/ Crystal Reports 2008: Report Design II - Business Reporting Solutions

Crystal Reports 2008® е динамично репортинг решение, което Ви улеснява при проектирането, визуализирането и предоставянето на отчети чрез мрежата или чрез вградени корпоративни приложения. Този курс Ви дава цялостни умения и по-задълбочени познания за планиране и създаване на отчети, които ще ви помогнат да анализирате и интерпретирате данните. Като бизнес полза, Вие ще бъдете в състояние да задълбочите познанията си при употребата на формули, променливи, масиви, параметри, обобщения и секции, които ще Ви помогнат да вземате по-ефективни решения за и да създавате по-ефективни доклади.

BOC320

BOC325/ SAP Crystal Reports – Business Reporting & Report Processing Strategies

Този онлайн курс Ви дава цялостни умения и по-задълбочени познания за планиране и създаване на отчети, които ще ви помогнат да анализирате и интерпретирате данните.

BOC325

BOC330/ Crystal Reports 2008: Report Design III - Report Processing Strategies

Този курс е предназначен да Ви даде цялостни умения и задълбочени познания за планиране и изготвяне на отчети, които ще Ви помогнат да анализирате и интерпретирате важна информация. Като бизнес полза, Вие ще задълбочите познанията си за употребата на формули, променливи, масиви, параметри, обобщения и секции, които ще Ви помогнат да вземате по-ефективни решения и да създавате по-ефективни доклади.

BOC330

BOC345/ SAP Crystal Reports 2011: Optimizing Report Data Processing

В това електронното обучение ще се научите как да настроите, конфигурирате и поддържате data connections за доклади. Ще се научите как да свързвате данни, оптимизирате докладите и да препратите процеса към сървъра на базата данни.

BOC345

Искате да научите повече ? Пишете ни на sales@asap.bg или се обадете на телефон: 02/44751 15