BI Solutions обучения

Crystal Reports oбучения

OBOA10/ OKP SAP BusinessObjects Advanced Analysis 1.0, Edition for Microsoft Office

След този онлайн курс Вие ще сте в състояние да описвате, планирате и прилагате SAP BusinessObjects Advanced Analysis 1.0 в MS Office.

Брошура OBOA10

OBOA11/ OKP SAP BusinessObjects Analysis 1.1, for Microsoft Office

След този онлайн курс Вие ще сте в състояние да описвате, планирате и прилагате SAP BusinessObjects Analysis 1.1 в MS Office.

Брошура OBOA11

OBOA12/ OKP SAP BusinessObjects Analysis 1.2, for Microsoft Office

След този онлайн курс Вие ще имате познанията за планиране и прилагане на SAP BusinessObjects Analysis 1.2 в MS Office.

Брошура OBOA12

OBOA13/ SAP BusinessObjects Analysis 1.3, for Microsoft Office

След този онлайн курс Вие ще имате нужните познанния, за да да опишете, планирате и прилагате SAP BusinessObjects Analysis 1.3, в MS Office.

Брошура OBOA13

OBOE40/ OKP SAP BusinessObjects Explorer 4.0

След този онлайн курс Вие ще имате познанния за това как да описвате, планирате и прилагате SAP BusinessObjects Explorer 4.0.

Брошура OBOE40

OBI40/ OKP SAP BusinessObjects Business Intelligence 4.0

След този онлайн курс Вие ще умеете да описвате, планирате и прилагате SAP BusinessObjects Business Intelligence 4.0.

Брошура OBI40

OBI43/ OKP SAP BusinessObjects Business Intelligence 4.0 Feature Pack 3

След този онлайн курс Вие ще сте в състояние да описвате, планирате и прилагате SAP BusinessObjects Business Intelligence 4.0 Feature Pack 3.

Брошура OBI43

OBID40/ OKP SAP BusinessObjects Dashboards 4.0

След този онлайн курс Вие ще имате познаннията, необходими Ви, за да описвате, планирате и прилагате SAP BusinessObjects Dashboards 4.0.

Брошура OBID40

OBPA10/ OKP SAP BusinessObjects Predictive Analysis 1.0

След този онлайн курс Вие ще умеете да описвате, планирате и прилагате SAP BusinessObjects Predictive Analysis 1.0.

Брошура OBPA10

OCPD11/ OKP SAP Crystal Presentation Design 2011

След този онлайн курс Вие ще имате нужните познанния за това как да описвате, планирате и прилагате SAP Crystal Presentation Design 2011.

Брошура OCPD11

OEI40 /OKP SAP BusinessObjects Event Insight 4.0

След този онлайн курс Вие ще имате познаннията за описване, планиране и прилагане на SAP BusinessObjects Event Insight 4.0.

Брошура OEI40

OSCR11/ OKP SAP Crystal Reports 2011

След този онлайн курс Вие ще сте в състояние да описвате, планирате и прилагате SAP Crystal Reports 2011.

Брошура OSCR11

OVI10/ OKP SAP Visual Intelligence 1.0

След този онлайн курс Вие ще сте в състояние да описвате, планирате и прилагате SAP Visual Intelligence 1.0.

Брошура OVI10

Искате да научите повече ? Пишете ни на sales@asap.bg или се обадете на телефон: 02/44751 15