Administration – BI platform oбучения

Business Intelligence platform 4.0

BOE310/ SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform: Administration and Security

Този курс Ви подготвя за изпълнение на основните административни задачи в платформата SAP BusinessObjects Business Intelligence, за управление на потребители, групи и обекти, както и за разпространение на съдържание.

BOE310

BOE315/ SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform: Administration and Security

По време на този курс ще получите нужните знания, за да обясните същността на платформа SAP BusinessObjects Business Intelligence, за да управлявате съдържанието и обектите, за да групирате обектите, за да управлявате приложения, както и за да разпространявате съдържание на потребителите.

BOE315

BOE320/ SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform: Administering Servers (Windows)

Курсът се фокусира върху структурата на платформата SAP BusinessObjects Business Intelligence. По време на обучението ще формирате знания и умения за това как се конфигурира платформата, както и за това как се извършва общото управление на сървъра и административните задачи в SAP BusinessObjects Business Intelligence, в това число: управление и конфигуриране на сървъри; отстраняване на неизправности в SAP BusinessObjects Business Intelligence.

BOE320

BOE325/ SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform: Administering Servers (Windows)

Това обучение представя конфигурацията на всеки един сървърен компонент в платформата SAP BusinessObjects Business Intelligence. Вие ще конфигурирате всеки компонент и ще разберете как информацията за системните процеси, като вход в системата, планиране и преглед на отчетите, се предава от сървър на сървър. Ще добите умения за използване на Central Management Console (CMC) и Central Configuration Manager (CCM), нужни Ви, за да управлявате и конфигурирате сървърите, също така ще разгледате решения за отстраняване на възникнали неизправности на системата. Бизнес ползата от този курс, се състои в това, че той осигурява нужната основа за системни архитекти и администратори, които отговарят за администрирането на сървърите на платформата SAP BusinessObjects Business Intelligence.

BOE325

BOE330/ SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform: Designing and Deploying a Solution

В този курс, участниците ще формират умения за анализиране и идентифициране изискванията на клиентите, с оглед разработване на SAP BusinessObjects BI решение, използвайки концепциите High Availability, Scalability, Sizing, Disaster Recovery и Lifecycle Management. Тези умения ще позволят разработването на план за управление на съдържанието, включващ повишена сигурност и репликационни методи за проектиране на SAP Business Intelligence решения.

BOE330

Information Design Tool 4.0

BOID10/ SAP BusinessObjects Information Design Tool

Този курс има за цел да ви даде комплексни умения, необходими за работа с Information Design Tool, който позволява да се извлекат, определят и манипулират метаданни от релационните и OLAP източници, за да създаде и внедри SAP BusinessObjects universes. В този курс ще научите как да използвате данни от различни системни източници със SAP BusinessObjects BI client tools.

BOID10

BOID20/ Advanced use of the Information Design Tool

Този 2-дневен курс ще изгради специфичнитв умения, необходими за работа с Information Design Tool, включително по-разширени функции, като: разрешаване на SQL Traps, чрез функцията @AggregateAware; създаване на universes от различни източници, както и universes управление и оптимизация.

BOID20

Enterprise XI 3.0/ XI 3.1

BOE310/ SAP BusinessObjects Enterprise XI 3.0: Administration and Security

Този двудневен курс обяснява как се изпълняват задачите в Central Management Console (CMC). Тези задачи включват поддържата на BusinessObjects TM Enterprise потребители и групи, така че те да имат достъп до корпоративните данни през уеб портала в BusinessObjects Enterprise. Този фирмени данни могат да бъдат под формата на Crystal Reports, BusinessObjects Web Intelligence или Desktop Intelligence документи, Voyager workspaces, програмни обекти, пакети от обекти, както и популярните трети лица обекти, като например Microsoft Word и Excel файлове и други.

BOE310

BOE315/ SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform: Administration and Security

Този онлайн курс разяснява компонентите на платформата SAP BusinessObjects Business Intelligence. В учебната програма са застъпени въпроси от типа как да управлявате съдържанието и обектите в платформата, как да организирате предмети, да поддържате потребители и групи, как да управлявате и подсигурявате приложенията, как да разпространявате съдържанието до потребителите.

BOE315

BOE320/ SAP BusinessObjects Enterprise XI 3.0: Administering Servers – Windows

Това 3-дневно обучение представя конфигурацията на всеки един сървърен компонент в платформата BusinessObjects Enterprise. Вие ще конфигурирате всеки компонент и ще разберете как информацията за системните процеси, като вход в системата, планиране и преглед на отчетите, се предава от сървър на сървър. Ще добите умения за използване на Central Management Console (CMC) и Central Configuration Manager (CCM), нужни Ви, за да управлявате и конфигурирате сървърите, също така ще разгледате решения за отстраняване на възникнали неизправности на системата. Бизнес ползата от този курс, се състои в това, че той осигурява базата от знания и умения, нужни на системни архитекти и администратори, които отговарят за администрирането на сървърите на платформата BusinessObjects Enterprise.

BOE320

BOE325/ SAP BusinessObjects Business Intelligence Platform: Administering Servers (Windows)

Този онлайн курс разяснява и показва конфигурацията на всеки един сървърен компонент в платформата SAP BusinessObjects Business Intelligence. Вие ще конфигурирате всеки компонент и ще проследите информационните потоци от сървър до сървър: при влизане в системата, планиране и преглед на отчетите. Ще се научите да използвате Central Management Console (CMC) и Central Configuration Manager (CCM), за да управлявате и конфигурирате сървъри, също така ще разгледате решения за отстраняване на възникнали неизправности на системата.

BOE325

BOE330/ SAP BusinessObjects Enterprise XI 3.0/3.1: Designing and Deploying a Solution

Този курс цели изграждане на нужните знания и умения за проектиране на BusinessObjects Enterprise система. Курсисте ще формират умения за анализиране и идентифициране на изискванията на клиентите, с оглед разработване на BusinessObjects Enterprise решение, използвайки концепциите High Availability, Scalability, Sizing, Disaster Recovery и Lifecycle Management. Посредством реални казуси, участниците ще проектират и изграждат система, а след това ще разработят план за управление на съдържанието с повишена сигурност и репликационни методи.

BOE330

Enterprise Migration XI 3.0

BOE350/ Migrating from SAP BusinessObjects 5.x/6.x to SAP BusinessObjects XI 3.0

Този тридневен курс е предназначен да Ви предостави знания, небходими за успешното мигриране от BusinessObjects TM 5.x/6.x към BusinessObjects TM XI 3.0. До края на обучението, Вие ще придобиете знания как да планирате и да изпълните Вашата стратегия за миграция, ще разберате как да мигрирате потребителите и съдържанието, както и ще познавате функциите на BusinessObjects XI 3.0 security model. Вие ще упражняване различни видове миграции на потребители и съдържание, чрез поредица от реални казуси. Бизнес ползата на този курс е, че Вие ще бъдете в състояние да планирате и реализирате успешна миграция към BusinessObjects XI 3.0.

BOE350

Enterprise Universe Design XI 3.0/3.1

BOU310/ DM310V3.0 - SAP BusinessObjects Universe Designer XI 3.0/3.1: Universe Design

Този базов тридневен курс цели формиране на цялостните умения, необходими Ви за проектиране, изграждане и поддържане на BusinessObjects 6.5, BusinessObjects XI R1 / R2 и BusinessObjects XI 3.0 / 3.1 universes. Обучението представя концепциите и терминологията за проектиране на universe, както и ролята на universe по отношение на BusinessObjects reporting tools. Курсът представя и процеса на планиране, проектиране и създаване на universe. Бизнес полза на този курс е, че той представя методологията и най-добрите практики за създаване на universes.

BOU310

BOU320/ SAP BusinessObjects Universe Designer XI 3.0/3.1: Advanced Universe Design

Този двудневен курс е предназначен да формира цялостните умения и задълбочени познания, необходими за проектиране на universes в BusinessObjects ™ Universe Designer. Чрез добре проектирани universes, report designers и business users, Вие ще можете да създавате отчети, без да се налага да изучавате базовия източник на данни и структурата му.

BOU320

Искате да научите повече ? Пишете ни на sales@asap.bg или се обадете на телефон: 02/44751 15