Web Intelligence oбучения

SAP BusinessObjects Web Intelligence 4.0

BOW310/ Web Intelligence: Report Design I

Този курс има за цел да ви даде цялостни умения и задълбочени познания, необходими Ви за достъп, анализ и споделяне на данни чрез SAP BusinessObjects BI launch pad и SAP BusinessObjects Web Intelligence.

BOW310

BOW315/ SAP BusinessObjects Web Intelligence: Report Design

Този курс има за цел да ви даде умения и познания, необходими Ви за достъп, анализ и споделяне на данни чрез SAP BusinessObjects BI launch pad и SAP BusinessObjects Web Intelligence. Ще Ви помогне да създавате Web Intelligence документи за нуждите на докладването, да извличате данни чрез изграждане на заявки, с помощта на SAP BusinessObjects universes и да използвате Web Intelligence за оптимизиране на документите. Също така ще придобиете знания за организиране, управление и разпространение на документи, с помощта на BI launch pad.

BOW315

BOW320/ SAP BusinessObjects Web Intelligence: Advanced Report Design

По време на този курс ще изградите необходимите знания и умения за прилагането на алтернативни заявки и техники за отчитане, при създаването на комплексни Web Intelligence документи.

BOW320

BOW325/ SAP BusinessObjects Web Intelligence: Report Design II

По време на този курс ще изградите необходимите знания и умения за прилагането на алтернативни заявки и техники за отчитане, при създаването на комплексни Web Intelligence документи.

BOW325

SAP BusinessObjects Web Intelligence XI 3.0

OBIOD1/ OKP SAP BusinessObjects Business Intelligence OnDemand 2009

Този онлайн курс има за цел формиране на знания за описание, планиране и внедряване на SAP BusinessObjects Business Intelligence OnDemand 2009.

OBIOD1

BOW310/ SAP BusinessObjects Web Intelligence XI 3.0: Report Design

Този курс има за цел да ви даде цялостните знания и умения, необходими Ви за достъп, анализ и споделяне на данни чрез BusinessObjects™ InfoView™ и BusinessObjects™ Web Intelligence™. След успешното завършване на курса, ще да можете ефикасно и ефективно да управлявате лични и фирмени документи, за да достъпите информацията, от която имате нужда. Вие ще бъдете в състояние да изготвяте отчети, като използвате Web Intelligence, както и да споделяте Вашия анализ с други потребители.

BOW310

BOW315/ SAP BusinessObjects Web Intelligence: Report Design

Този курс има за цел да ви даде цялостните знания и умения, необходими Ви за достъп, анализ и споделяне на данни чрез SAP BusinessObjects BI launch pad и SAP BusinessObjects Web Intelligence. След успешното завършване на курса, ще да можете ефикасно и ефективно да управлявате лични и фирмени документи, за да достъпите информацията, от която имате нужда. Вие ще бъдете в състояние да изготвяте отчети, като използвате Web Intelligence, както и да споделяте Вашия анализ с други потребители.

BOW315

BOW320/ SAP BusinessObjects Web Intelligence XI 3.0: Advanced Report Design

Това еднодневно обучение цели да изгради нужните умения за прилагане на алтернативни заявки и техники на отчитане, при създаването на комплексни Web Intelligence документи. След завършване на курса, Вие ще можете да създавате комбинирани заявки, както и да използвате под-заявки. Също така, ще бъдете в състояние да използвате символи и низови функции, да създавате променливи чрез "If" логика, да предефинирате изчислителния контекст, както и да създавате хипервръзки, използвайки диалоговите прозорци на Web Intelligence.

BOW320

BOW325/ SAP BusinessObjects Web Intelligence: Report Design II

Това еднодневно обучение цели да изгради нужните умения за прилагане на алтернативни заявки и техники на отчитане, при създаването на комплексни Web Intelligence документи. Този онлайн курс цели да изгради нужните умения за прилагане на алтернативни заявки и техники на отчитане, при създаването на комплексни Web Intelligence документи.

BOW325

Искате да научите повече ? Пишете ни на sales@asap.bg или се обадете на телефон: 02/44751 15