Други SAP услуги

Оценка на обхвата на обучението

Изпълнението на определена задача често не е достатъчно. За да осигурите подкрепа на своя образователен проект и за да имате яснo виждане за очакваните резултати трябва да имате възможност да следите прогреса по отношение на заложeните цели. Поради тази причина ASAP предлага услуги за оценка на обхвата на обучението на най-високо ниво.

Услугите, осигуряващи тази оценка, Ви позволяват да предоставите на Вашето висше ръководство реалистична картина за размера и обхвата на резултатите от обучителните услуги. Когато се занимавате с проекти, свързани с управлението на промените, подобряването на представянето на Вашите служители или с услуги и продукти на ползватели, можете да се възползвате от оценка на услугите, които да Ви помогнат да:

 • Рамкирате очаквани резултати
 • Определяте необходимото обучение и документация
 • Комуникирате във връзка с крайни срокове и бюджети
 • Създавате нарастващ процес на отчитане

Управление на промените

Веднъж след като сте инвестирали в SAP софтуер, бихте желали да сте сигурни, че Вашите служители ще започнат бързо да напредват в използването на приложенията му. За да осигурите този напредък, трябва да помогнете на всеки във Вашата организация да оцени истинската стойност на SAP решенията. Затова ASAP предлага услуги, свързани с управлението на промените.

SAP ще работи заедно с Вас, за да Ви представи процеса на управление на промените, като подчертае важността на организационното подреждане и обясни инструментите и техниките, които бихте могли за заимствате, за да адресирате всякакви проблеми, свързани с появата на нова среда.

Ние бихме могли да Ви помогнем да установите процедури за управление на промените, които ще помогнат на Вашите служители да:

 • Изпълняват служебните си задължения с по-високо ниво на сигурност
 • Разбират нуждата от промяна, да научат какво точно ще се промени и как това ще им помогне
 • Разбират какво изисква организацията от тях, наред с промените, които се случват
 • Получат обучение, за да могат експертно да прилагат новите умения

Благодарение на услугите, свързани с управление на промените, които Ви предоставя АSAP, Вие бихте могли да се съсредоточите върху координирането и интегрирането на въпроси във връзка с ключовото управление, организацията, технологията или културата, за да постигнете бързо Вашите бизнес резултати. Освен това нашите услуги могат да помогнат на Вашето управляващото звено да разбере психологията и резултатите от промяната и да предвижда потенциални изненади. Като резултат всеки служител във Вашата организация ще може да интегрира бизнес мисленето си с новите технологии.

Анализ на нуждите от обучение

Независимо дали обмисляте обучение и поддръжка, управление на промените или услуги, насочени към подобряване на представянето на Вашите служители, АSAP може да Ви помогне да оцените нуждите от обучение, така че да изберете най-подходящата за Вас възможност.

Вие ще се възползвате от детайлно проучване на организационните Ви цели, което ще Ви помогне да интегрирате образователните си цели в цялостната си бизнес стратегия. Ние ще Ви помогнем да изследвате целите на Вашата компания, общностите от потребители,плана за изпълнение и самото изпълнение. Като резултат, ние бихме могли да разработим реалистично предложение на достъпен език със специфични препоръки и свързаните разходи, което ще Ви позволи в пълна степен да изпълните целите си.

Подобряване на представянето на служители

Организациите са толкова успешни, колкото са техните служители. Използвайки консултантските SAP услуги за подобряване на представянето на Вашите служителите, Вие подпомагате Вашия персонал да развие пълния си потенциал, което означава, че ще можете да извлечете максимума от SAP инвестицията си.

Чрез тези услуги, Вие ще извлечете полза от по-доброто разбиране на факторите, които могат да повлияят представянето на Вашите служители на работното място. В резултат, Вие бихте могли да:

 • Подобрите представянето на системите си по поддръжка
 • Подобрите организационната структура, за да улесните изпълнението на управленската си стратегия
 • Осигурите продължаващото обучение и обучителни възможности

SAP услуги и продукти

SAP Обучение на ползватели подобрява Вашите ежедневни операции, като предоставя на Вашите служители – обучение, съобразено с клиента, документация и най-новите компютърни инструменти. Освен това, предлага и SAP сертификация, която се основава на задълбочена оценка на уменията.

Нашите обучителни услуги помагат на Вашите потребители да подобрят познаването на SAP решенията – така че Вие да се радвате на увеличена продуктивност. Чрез нашата поддръжка на терен, ние разработваме материали, оценяваме стратегии и продължаващи прегледи на качеството и оценка на готовността.

ASAP взима предвид уникалността на всяка компания. В тази връзка ние анализирамe нуждите на нашите клиенти в рамките на последователен 6-степенен процес:

 • Планиране- Постигане на съгласие относно проектните цели, процеси и очаквани резултати
 • Анализиране- Разбиране на процесите и крайните потребители, разработване на стратегии и организация на курсове
 • Дизайн- Определяне на компонентите на задачите и финалния програмен дизайн, обучителна медия, документация и приоритети
 • Прототип- Разработва и финализира прототип, развива стандарти и темплейти
 • Развитие- Развива работни инструкции, концепции, упражнения, онлайн системи, документация, материали
 • Изпробване и доставяне- Изпробване и усъвършенстване на документацията и обучителните материали и доставка на крайния продукт

Преглед на обучителната готовност

С оглед да осигурите успеха на Вашите образователни или обучителни решения, имате необходимост от цялостно разбиране затова как изборът Ви ще повлияе на Вашата организация. Прегледът на готовността за обучение е разработен, за да подпомогне членовете на Вашия екип в анализа на свършената работа и в идентифицирането на проблемните области.

Нашите опитни консултанти в областта на обучението ще Ви помогнат да определите дали Вашите планове са ресурсно обезпечени- в смисъл дали широката бизнес общност разбира в пълна степен резултатите от SAP имплементирането и дали разполагате с правилните стандарти, за да осигурите качество на образователните си планове.

Прегледът на готовността за обучение подпомага Вашата организация да:

 • Намали потенциалните разходи за обучителни решения чрез идентифициране на проблемните области преди имплементиране
 • Повиши използването на SAP системата от потребители
 • Гарантира, че Вашето образователно решение е налично, когато имате нужда от него
 • Определи качеството на образователните планове като подчертава потенциалните рискове, свързани с комуникацията, пропуски в знанието и процеса на управление на качеството
 • Гарантира, че Вашия обучителен екип е запознат с всяко действие, което следва да бъде завършено, за да се генерира успешно решение навреме.

С прегледа на готовността за обучение ще знаете точно къде се намирате преди да приложите своите обучителни планове. Така ще можете да разчитате на детайлни работни планове, ефективно управление на качеството и подходящо обучение.

Поддръжка на обучителните услуги

Вие сте инвестирали, вие сте приложили и си мислите, че с това ангажиментът Ви приключва? Грешите! Веднъж след като са въведени SAP решенията, бихте могли да се възползвате от SAP услугите, за да планирате и поддържате продължаващите обучителни услуги. В резултат, можете да настроите и подобрите Вашите решения, за да извлечете максимума от SAP инвестицията си.

Ще се възползвате от експертно мнение във връзка с организационните обучителни изисквания като обновяване, въвеждане на нова функционалност или приложение.

Ние бихме могли да Ви помогнем със стратегическото планиране, в случай че сте в позиция да се справяте с променящите нужди на бизнес растежа. Ние ще работим заедно с Вас, за да посрещнем Вашите нужди на индивидуално ниво в области като регулярно напускане на персонала, нови назначения и други с цел подобряване, така че полученото знание от Вашите служители да не се загуби.

Искате да научите повече ? Пишете ни на sales@asap.bg или се обадете на телефон: 02/44751 15