Направление

Направление

ЦПО „АСАП” ЕООД работи в следните направления:

  • Обучение за начална и допълнителна професионална квалификация на заети лица по заявка на работодател с откъсване от работния процес или на работното място.
  • Квалификационно обучение на безработни лица с цел осигуряване на устойчива заетост в конкретни професионални области.
  • Професионално обучение на физически лица с цел постигане на трудова мобилност и успешна професионална кариера по индивидуален или групов план.
  • Корпоративно и вътрешно фирмено обучение с цел оптимизиране на мениджърските умения на екипите на различни управленски нива.
  • Мотивационно обучение за изграждане на активна личностна позиция на пазара на труда и на работното място.
  • Дейности за насърчаване на предприемачеството и стартиране на собствена стопанска инициатива.

Искате да научите повече ? Пишете ни на sales@asap.bg или се обадете на телефон: 02/44751 15