Услуги

Услуги

Услугите, които предоставя ЦПО „АСАП” ЕООД, са:

Професионално обучение и квалификация

ЦПО „АСАП” ЕООД има право да извършва обучение по 10 специалности, да провежда изпити и да издава сертификати за придобита определена квалификационна степен. Съгласно изготвените и одобрени учебни планове и програми, Центърът за професионално обучение има готовност да подготвя както теоретично, така и практически кандидатите да придобият или повишат професионалната си квалификация.

Вътрешно фирмени обучения по заявка на работодател

ЦПО „АСАП” ЕООД може да предоставя обучения, които са подготвени съгласно предварително зададените параметри на конкретен работодател.

Семинари по актуални теми

ЦПО „АСАП” ЕООД има готовност да подготвя и осъществява както самостоятелно, така и в партньорство семинари на актуални теми, свързани с новостите в образователните възможности, международни обучителни инициативи и проекти.

Консултации

Благодарение на високоподготвения си екип от специалисти, ЦПО „АСАП” ЕООД осъществява консултации по отношение на предлаганите от Центъра услуги, като предоставя необходимата информация за същността, продължителността и цената на провежданите обучения.

Искате да научите повече ? Пишете ни на sales@asap.bg или се обадете на телефон: 02/44751 15