LiveCache обучения

TEWA60: SAP APO liveCache Monitoring

LiveCache обучения

Това двудневно е обучение е предназначено за SAP APO консултанти, администратори и проектни членове, отговорни за мониторинг и настройка на liveCache. Основно обучението цели да Ви запознае с методите за наблюдение и настройка на liveCache: мониторинг, анализ, оптимизация, както и да представи SAP APO. По време на курса се разглеждат добри практики за откриване и отстраняване на често срещани затруднения и грешки. Съществени изисквания за включване в обучението са завършен курс ADM555/ PDEF08 или еквивалентен опит, както и познаване на архитектурата на APO.

PDEF08: LiveCache Administration

PDEF08: LiveCache Administration е еднодневен курс, с основна цел представяне на liveCache като част от SAP APO. Курсът е предназначен за liveCache администратори, APO системни администратори и проектни членове. Съществена предпоставка за висока ефективност на курса е познаване на SAP NetWeaver Application Server, както и познания по ABAP. Препоръчително е познаването на най-малко една операционна система и работа с бази данни.

Искате да научите повече ? Пишете ни на sales@asap.bg или се обадете на телефон: 02/44751 15