MaxDB обучения

ADM515: Database Administration SAP MaxDB

MaxDB обучения

Това 3-дневно обучение е разработено за администратори на бази данни, SAP системни администратори, членове на проектни групи, както и за технически консултанти. В края на обучението ще сте в състояние да управлявате SAP MaxDB, използвайки инструментариума за администриране на бази данни (Database Studio, DBMCLI), както и инструментите от SAP системата. Ще придобиете знания и умения за имплементиране на устойчиви стратегии за архивиране на бази данни, също така и за разпознаване на пречките за изпълнение.

UMEW60: MaxDB Performance Monitoring and Optimisation

Целевата аудитория на тридневния курс „MaxDB Performance Monitoring and Optimisation“ е съставена от администратори, консултанти и проектни членове. Посредством множеството практически упражнения ще имате възможността да усвоите по-бързо и ефективно знанията и уменията, нужни Ви да управлявате бази данни, да анализирате и отстранявате проблеми. За достигане на целите на обучението, от съществено значение е преминаване на курс ADM515 „Database Administration SAP MaxDB“ или еквивалентен опит.

WB550: Workshop MaxDB Internals

Този 5-дневен семинар е насочен към администратори на бази данни и системни администратори. Той обхваща вътрешните концепции и реализация на SAP MaxDB, версия 7.8. Семинарът е подходящ за участници със солидни познания и опит в администрирането на MaxDB, както и за преминалите курс ADM515 „Database Administration SAP MaxDB“.

Искате да научите повече ? Пишете ни на sales@asap.bg или се обадете на телефон: 02/44751 15