Обобщена информация

Обобщена информация

SAP MaxDB е система за управление на бази данни разработенa и поддържанa от SAP AG. Днес, около 15 000 SAP инсталации използват SAP MaxDB и технологията SAP liveCache, което доказва надеждността и достъпността за конфигуриране от всякакъв мащаб на SAP MaxDB. SAP MaxDB е също широко използвана в SAP, например Service Marketplace, развитието документация в Knowledge Warehouse, а също SDN използват SAP MaxDB.

Искате да научите повече ? Пишете ни на sales@asap.bg или се обадете на телефон: 02/44751 15