Проверка на сертификат

Всеки сертификат, издаден от ASAP Ltd., удостоверява успешно преминато обучение в областта на SAP и притежава уникален идентификационен номер. Този номер дава възможност за проверка достоверността на документа, неговия притежател, както и информация за вида и продължителността на преминaтото обучение.

Моля, имайте в предвид, че сертификат без идентификационен номер или с номер, който нашата система за проверка не разпознава вероятно не е издаден от нас.

- -

Искате да научите повече ? Пишете ни на sales@asap.bg или се обадете на телефон: 02/44751 15