Обобщена информация

Обобщена информация

Adaptive Server Enterprise (ASE) e високопроизводителна система за управление на релационни бази данни в критични среди, както и в среди с голям обем данни. Тя осигурява висока оперативна ефективност и производителност на широк кръг от платформи.

ASAP предлага богата гама от обучителни програми, подходящи за разработчици и администратори на бази данни, включени в различни проекти, както и администратори, участващи в ежедневната поддръжка на deployed applications. Част от курсовете обхващат въпросите за оптимизация и регулиране на изпълнението и производителността.

Курсът EDB116 e първата стъпка в Sybase обучението и пътят към сертифицирането. Всеки следващ курс надгражда знанията и уменията на администраторите, като разглежда съответни специфични теми. Включвайки се в тези курсове, Вие ще изградите стабилна основа за използването и управлението на Adaptive Server Enterprise. Това несъмнено ще улесни ежедневната Ви работа и ще подобри постиганите резултати.

Искате да научите повече ? Пишете ни на sales@asap.bg или се обадете на телефон: 02/44751 15