Обучения за администратори

Обучения за администратори

The Fast Track to Adaptive Server Enterprise Course

EDB116

Този курс е предназначен за Database Administrators, Database Designers, End-Users и SQL Developers.

След завършване на курса ще познавате основните компоненти на Adaptive Enterprise Server за свързване към сървъра на базата данни, ще сте способни да създавате и попълвате таблици с данни, както и да създавате заявки за данни от тези таблици. Друго основно умение, което ще придобиете е за създаване на код в Transact-SQL. След приключване на курса ще можете ефективно да използвате и управлявате транзакции, както и да създавате процедури по задействането им.

Брошура

System and Database Administration: Adaptive Server Enterprise Course (Release 15.7)

EDB358

Целевата група на този петдневен курс е съставена от System Administrators и Database Administrators. Той е предназначен да изгради у Вас знания и умения за идентифициранe на основните задачи на системата Sybase. След завършването му, ще сте способни да администрирате бази данни, с подчертан акцент върху управлението на ресурсите, системата за сигурност, мониторинга и отстраняването на проблеми.

Курсът включва множество практически упражнения за: инсталиране на ASE сървър; конфигуриране и разпределяне на хардуерните ресурси; създаване на data stores; подсигуряване на достъпа до данните; идентифициране и разрешаване на проблеми, свързани с увреждането на базите данни; архивиране и възстановяване на стратегии; планиране на работата, както и за поддържане на стабилност на базите данни.

Брошура

Advanced Administration and Troubleshooting for Adaptive Server Enterprise Course

EDB652

Този 5-дневен курс е предназначен за System и Database Administrators. По време на курсa, ще придобиете базови знания и умения за това как трябва да се използват DBCC командите за откриване и решаване на проблеми, свързани с фрагментацията, разпределението и връзката.

Също така ще придобиете разширени умения за администриране на сървъра: какво да предприеме, когато хардуера даде грешка и как да се имплементират специално предназначени характеристики на Adaptive Enterprise Server 15. Ще се запознаете със специални функции, които позволяват по-голяма гъвкавост в областта на миграцията и автоматизиране на управлението, сървър мониторинга, обединяване на пространства на данни и управление на ресурсите.

Брошура

Troubleshooting Adaptive Server Data Structures Course

EDB557

Този 4-дневен курс е предназначен за администратори на бази данни, отговарящи за отстраняването на проблеми от Adaptive Servers; системни администратори, отговарящи за поддръжката на Adaptive Servers и вътрешни структури; Performance and Tuning специалисти, със системни или администраторски отговорности за управлението на средите на Adaptive Servers.

Освен темите застъпени в Advanced Administration and Troubleshooting курсовете, това обучение разглежда в детайли работата и функционирането на ASE, като включва версиите от 12.5 до 15.0.3.

Основните цели на курса са свързани с придобиването на задълбочени знания за работата на структурите на ASE; използването DBCC за откриване на потенциални проблеми, свързани със загубени и увредени данни; идентифициране и възстановяване на загубени/увредени данни; използване на Recovery Fault Isolation (RFI).

Брошура

Performance & Tuning using MDA Tables Course

EDB655

Целевата аудитория на този 3-дневен курс е съставена от Database Administrators, Database Designers и System Administrators. Той е предназначен, за да Ви даде умения и задълбочени познания как да конфигурирате MDA, обяснява целта на MDA, как да настройте Repository за мониторинг, диагностика и отстраняване на проблеми в ASE средата.

Курсът включва следните теми: Introduction to MDA Tables; Characteristics of MDA Tables; MDA Tables - Definitions & Usage; Configuring MDA Tables; Capturing Data to the MDA Repository; Monitoring Server Resources; Monitoring Application Resources; Process Level / Fault Isolation Monitoring.

Брошура

ASE 15 Migration for DBAs Course

EDB657

Целевата аудитория на този курс е съставена от администратори на бази данни, Sybase администратори и SQL разработчици.

По време на курса ще се запознаете със средата на Adaptive Enterprise Server 15.0.3, от гледната точка на администрирането на бази данни, преди и след миграцията. Също така, ще се добиете знания и умения за използване на инструментите за мониторинг и оценка на Adaptive Enterprise Server 15; за интерпретиране на техните диагнози в конкретни планове за действие, както и да изпълняват задачи за оценка и модификация на оптимизатора. След приключване на курса ще сте в състояние да работите по-ефективно със статистиката, използвана в новия оптимизатор, както и да правите промени в съществуващите методологии.

Брошура

Powering Up with ASE 15.0 Course

EDB366

Целевата група на курса е съставена от Database Administrators, Performance and Tuning Specialists, Database Designers, System Analysts and Architects.

Oбучението е предназначено да надгради Вашите знания и умения, с цел преминаване от предишните версии на ASE към новия ASE 15.0, както и да Ви запознае с всички нови функционалности. По време на курса ще научите нови техники за мониторинг и оптимизация на поддръжката. Ще придобиете практически опит с най-новите функционалности на Adaptive Server Enterprise version 15.0, която версия включва широк спектър от нови възможности за администратори, SQL разработчици и крайни потребители.

Брошура

Powering Up with ASE 15.7 Course

EDB367

Този 2-дневен курс е предназначен за aдминистратори на база данни и SQL разработчици.

По време на курса ще се запознаете с промените, направени във версии 15.5 и 15.7 на Adaptive Server Enterprise. Ще се запознаете с множеството малки функционални промени, промени в кода, MDA промени, административни промени, промени в имплементацията на сигурността на сървъра, както и с новите процедури и възможности. По време на курса ще разберете как да конфигурирате и използвате функционалността transfer table, както и как да използвате новите възможности за компресиране на данни, достъпни в ASE 15.7.

Брошура

Искате да научите повече ? Пишете ни на sales@asap.bg или се обадете на телефон: 02/44751 15