Връзка с нас

Вашите коментари, предложения и бизнес запитвания са винаги добре дошли. Ние Ви окуражаваме да се свържете с нас във връзка с нашите услуги и продукти, както и по отношение на възможности за сътрудничество и партньорство.

ASAP България

Адрес: бул. Цар Борис III № 93, София 1612, България

Телефон: +359 2 447 51 15

E-mail: sales@asap.bg

ASAP Румъния

Адрес: World Trade Center, Piata Montreal, no 10, Entrance F, Sector 1, Bucharest, 11469

Телефон: +40 31 630 0863

E-mail: sales.romania@asap.bg

Искате да научите повече ? Пишете ни на sales@asap.bg или се обадете на телефон: 02/44751 15