• Сертификат ISO 27001: 2005
  • Сертификат ISO 9001: 2008
România România

Статии

SAP представи софтуерен пакет, който помага на клиентите от публичния сектор да оптимизират фондовете за икономически стимули

29/05/2009

Организациите в обществения сектор получават огромни суми от фондове за икономически стимули и трябва да осигурят прозрачност относно изразходването на средствата и измерването на постиженията на тези програми. SAP AG представи софтуерен пакет, който да работи за управлението и отчетността на фондовете за икономически стимули. Новият пакет се състои от софтуерни решения, които помагат на организациите от публичния сектор да се възползват максимално от фондовете, предоставяйки прозрачност при изразходването на средствата и оценката на отчетността и ефективността. Въз основа на решенията от портфолиото на SAP(R) BusinessObjects(TM), новият софтуерен пакет осигурява желаната прозрачност за оптимизиране на изпълнението.

Обществените пари идват с поредица от предизвикателства за организациите от публичния сектор. Правителствата и гражданите изискват да знаят как се използват парите от фондовете и какви са постигнатите резултати. Строгите изисквания осигуряват възможност за организациите от публичния сектор да станат по-ефективни, както и да повишат политическата и публична си подкрепа.

„В моменти, когато се обръща огромно внимние на фондовете за икономически стимули, SAP реагира бързо, за да помогне на клиетите си от публичния сектор да спазят изискванията за прозрачност и отчетност при използването на публични фондове," каза Майк де ла Круз, президент на SAP Global Public Services."Повишената прозрачност не е единственото изискване, но тя води до по-добро използване на фондовете и по-голяма ангажираност на гражданите."

SAP помага на организациите от публичния сектор да се справят с изискванията на правителствата вече повече от три десетилетия. Над 4000 федерални, държавни и местни правителствени организации използват решенията на SAP, около 1900 от тези организации са в САЩ. Пакетите за управление и отчетност на фондовете за икономически стимули на SAP комбинират функции за управление на информацията и ефективността. Организациите от публичния сектор имат възможността да анализират и докладват за начина на използване на обществените пари. В същото време тези решения помагат на правителствените агенции да управляват точността на данните, да измерват успеха на тези програми и да усъвършенстват стратегиите си спрямо представянето на иницитивите им. Подобрената видимост улеснява ефективността на операциите, сътрудничеството в сегментите на публичния сектор и положителните резултати за гражданите. Този пакет решения е вече пуснат на пазара и може да бъде използван от федерални, държавни и местни правителства.

„SAP разбира предизвикателствата на организациите в публичния сектор да получат пари от фондовете, както и че тези организации ще бъдат изправени пред предизвикателството да осигурят максимална прозрачност за използването на фондовете", каза Джонатан Бечер, старши вицепрезидент, маркетинг, SAP. "Решенията SAP BusinessObjects имат дълга традиция за подпомагане на павителствените агенции да измерват икономическото и социално въздействие на инициативите им. Този нов пакет ще осигури на обществените организации по-високо ниво на отчетност и ще позволи непрекъснато подобрение, ще подобри сътрудничеството с партньорите, което ще доведе до по-добри продукти и услуги за клиентите."

SAP(R) за решения в публичния сектор помага на правителствата да увеличат обществеата си стойност. Тези решения работят на бизнес платформа от SAP и оптимизират процесите в публичните администрации, подобряват услугите, за да помогнат на правителствата да постигнат добри резултати в различните бизнес направления. SAP е водещ доставчик на бизнес решения за публичния сектор с над 1500 клиента в 70 страни.

Искате да научите повече ? Пишете ни на sales@asap.bg или се обадете на телефон: 02/44751 15