• Сертификат ISO 27001: 2005
  • Сертификат ISO 9001: 2008
România România

Статии

Едно добро SAP обучение може да промени живота Ви

07/04/2009

Преминаването през SAP обучение или сертификационен курс гарантира, че Вашата кариера ще премине на по-високо ниво. Все още много малко хора изучават системата SAP, което затруднява предприятията, които използват SAP в ежедневната си работа. Налични са много курсове за всеки, който реши да се образова в областта на SAP системите. Едно добро SAP обучение може да промени живота Ви. Ще получавате по-добра заплата, ако можете да използвате SAP. SAP (което е абривиатура на Systems Applications and Products) e световна система за база данни, която е съдадена преди 30 години от група IBM инженера в Германия. Системата е спечелила доброто си име заради ефективността и всеобхатността си. Системата позволява на организациите да използват единна база данни за всички програми и софтуерни проложения, които използват в бизнеса си. SAP обученията Ви дават възможност да се запознаете с всички различни SAP системи докато придобивате опит със симулации на истински бизнес процеси.

Искате да научите повече ? Пишете ни на sales@asap.bg или се обадете на телефон: 02/44751 15