• Сертификат ISO 27001: 2005
  • Сертификат ISO 9001: 2008
România România

Статии

SAP се фокусира върху устойчиво бизнес развитие

17/03/2009

SAP AG обяви дългосрочен стратегически фокус върху устойчивостта, която ще обхваща както собствените й операции, така и решенията за клиенти за по-устойчиви бизнес практики. SAP съвместно с TechniData AG откри разширени решения за управление на околната среда, здравето и безопасността. В допълнение, за да докаже своя ангажимент за устойчиви вътрешни операции, SAP обяви, че ще намали своите емисии на парникови газове до нивата им през 2000 година до края на 2020 година. SAP продължи с това, че усилията й ще бъдат ръководени от новосформираната многофункционална организация по устойчивостта, оглавена от първия главен офицер по устойчивостта на SAP.

„SAP се намира в уникална двойна позиция що се отнася до устойчиво развитие", каза Leo Apotheker, ко-изпълнителен директор на SAP AG. „Ние имаме моралното задължение да започнем с нашата кампания и да гарантираме, че нашият бизнес работи по прозрачен и отговорен начин, оставя минимални екологични вреди и подобрява социалната ситуация и на други. Като лидер в бизнес софтуера, ние доставяме решения, които помагат на бизнеса да достигне яснота в операциите и да постигне по-добро управление на устойчивостта. Затова поемаме стратегически, дългосрочен ангажимент да управляваме компанията си по устойчив начин и да помагаме на бизнеса да поема социални, екологични и управленски предизвикателства на световно ниво."

Искате да научите повече ? Пишете ни на sales@asap.bg или се обадете на телефон: 02/44751 15