• Сертификат ISO 27001: 2005
  • Сертификат ISO 9001: 2008
România România

Статии

Приложение на SAP ERP в SAP индустрията

10/03/2009

Всъщност SAP е абревиатура за Systems, Applications in Processing for data processing, и е популярна немска организация. ERP е абревиатура за Enterprise Resource Programme и е модул. Изискванията за SAP ERP започнаха да се увеличават, когато индустриите започнаха да печелят повече с използването на софтуера SAP.

SAP ERP процесите навлизат все по-широко в индустриите. В момента индустриите използват SAP ERP само в 6 сектора, свързани със софтуер за публични услуги, финансови услуги, индустрии в сферата на услугите, индустрии насочени към клиента, дискретни индустрии и индустрии свързани с процеси.

SAP ERP се прилага в индустриите за управление на проекти. Ползата от SAP ERP е в това, че всеки може да получи информация от тази система в зависимост от нуждите си. Данните могат да бъдат анализирани по всяко време. SAP ERP подобрява оперативната функционалност на индустрията. Информацията може да бъде контролирана по правилен начин, без това да засяга скоростта на функциониране на системата. Това е недостатък на много операционни системи, защото влияе на ефективността. SAP ERP не влияе на скоростта, а повишава ефективността на операционната система.

SAP ERP може да да бъде прилаган за интеграция с оглед бъдещо планиране на индустрията, като индустрията повишава стойността си на пазара по този начин. Когато стойността се повишава, приходите автоматично се увеличават. SAP ERP може да бъде преработен и това помага на индустрията да направи постепенно преминаване на по-горен стадий.

Посочените предимства са причината за увеличаване на изискванията към SAP ERP в SAP индустриите. Индустриите използват SAP ERP, за да оптимизират продажбите си по целия свят. Колкото по-рано една индустрия научи за ползите от SAP ERP, толкова по-рано организацията започва да използва SAP ERP за оптимизиране на функциите си. В днешни дни SAP ERP технологията не е достъпна само в Европа. Тя се използва навсякъде по света, най-вече заради основните си функции. Съществуват редица отрасли, които използват SAP ERP в Китай и други азиатски райони.

Винаги имайте предвид, че техниците трябва да внимават много, когато променят ERP, тъй като и най-малката им грешка може да доведе до огромни загуби за индустрията. Промените на SAP ERP изискват специалистите да притежават професионални умения. Ако SAP ERP бъде променена добре, тогава индустрията може само да печели от нея. Индустриите трябва да бъдат безкомпромисни, когато избират техници, които да променят тяхната SAP ERP система. Операторите на SAP ERP също трябва да бъдат професионалисти.

Искате да научите повече ? Пишете ни на sales@asap.bg или се обадете на телефон: 02/44751 15