• Сертификат ISO 27001: 2005
  • Сертификат ISO 9001: 2008
România România

Статии

SAP Business Information Warehouse

06/03/2009

SAP NetWeaver Business Intelligence (SAP BI) e името на решение за Business Intelligence, анализи, доклади и съхранение на данни, което е едно от основните софтуерни приложения за предприятия, произвеждано от SAP AG. Приложението първоначално е било наречено SAP BIW (Business Information Warehouse) или SAP BW, но е познато и като "SAP NetWeaver BI".

SAP BI се състои от компоненти за управление на данни (Data Warehousing Workbench), обширни възможности да моделиране на данни, вградени аналитични функции, комплект от аналитични инструменти, познати като Business Explorer (BEx), и оперативни инструменти, използвани за въвеждане на данни от последните транзакции в системата. Интересно е да се разгледат слоевете, които изграждат структурата на решението SAP BI:

  • Слой за извличане, преобразуване и зареждане (Extraction, Transformation and Load (ETL) layer)- този слой отговаря за извличането на данни от специфични източници, прилагане на правила за трансформация и зареждане на тези данни в SAP BI системата.
  • Област за съхранение на данни (Data Warehouse area) - тази област отговаря за съхранението на информацията в различни структури (например Data Store Objects, InfoObjects и многомерни структури наречени InfoCubes).
  • Докладване (Reporting layer) - този слой е отговорен за достъпа на информация до областите за съхранение на данни и за представянето на тази информация в удобен за потребителя вид.
  • Планиране (Planning) - този слой осигурява на потребителя възможност да осъществява симулации и да извършва задачи като пресмятане на бюджети.

Приложението на SAP BI е широко разпространено като решение за съхранение на данни и за анализиране на дейността на предприятието.Това приложение най-често се използва от компании, които управляват бизнеса си чрез SAP операционни системи, като SAP Enterprise Resource Planning (SAP ERP, познат като SAP R/3). SAP решението BI съдържа голям брой предварително дефинирани „извадки" и бизнес съдържание под формата на InfoCubes, основни данни (например „клиенти" или „материали"), оторизирани роли, изгледи за заявки и доклади. Всички тези функции са предоставени в софтуера от SAP. Основните ползи на този подход включват възможността за използването на съществените бизнес знания на SAP, придобити при дългогодишното разработване на софтуерни системи за най-големите световни компании, както и скъсяването на циклите за разработване на проекти. Предварително дефинираното бизнес съдържание може да бъде модифицирано да отговаря на специфичните изисквания на организацията, като в същото време тези модели на данни и доклади имат широко приложение в бизнеса, правителството и образованието. Бизнес съдържанието на SAP се използва като основа, върху която се изграждат доклади и други, и обикновено трябва да бъде модифицирано, за да може да удовлетвори специфичните изисквания на бизнеса.

Сега SAP BI е част от пакет SAP приложения, наречен SAP NetWeaver. Другите компоненти на SAP Net Weaver са SAP Enterprise Portal (EP, наречен SAP NetWeaver Portal 7.0), Web Application Server (WAS), SAP Process Integration (PI) and Master Data Management (MDM). Този пакет приложения включва и инструменети за доклади като Report Designer, BEx Query Designer, и BEx Analyzer.

Версията 7.0 на SAP BI беше пусната на пазара през 2006 година като част от SAP Net Weaver 7.0. Тази нова версия включва много нови функции, като нова генерация функции за отчитане и аналитични функции, подобрения на основното съхранение на данни и възможност за използване на иновативна технология за оптимизация на изпълнението на заявки, наречена "BI Accelerator". BI Accelerator (или BIA) е външен носител, хардуер с предварително инсталиран софтуер. BIA изисква отделна такса за лицензиране.

От излизането на пазара на SAP NetWeaver 7.0, терминът SAP BW е остарял, и вместо него се използва "SAP NetWeaver BI" - или "SAP NetWeaver 7.0 BI".

Скоро SAP придоби Business Objects - един от най-големите разработчици на business intelligence софтуер. SAP обяви, че Business Objects ще работи като независима единица, за да се спази принципа за агностицизъм на приложенията, но обещава тясна интеграция между SAP BI и Business Objects.

Според SAP, съществуват повече от 12 000 инсталации на решението BI по света.

Искате да научите повече ? Пишете ни на sales@asap.bg или се обадете на телефон: 02/44751 15