• Сертификат ISO 27001: 2005
  • Сертификат ISO 9001: 2008
România România

Статии

Използване на SAP Business One в бизнеса

06/02/2009

Ако управлявате бизнес, независимо от големината му, без съмнение сте чували за SAP Business One. Бърз поглед в интернет може да Ви покаже много примери за приложенията и имплементацията на SAP Business One. Обучението чрез казуси показва всички операции за интегрирането на SAP Business One в индустрията и показва как индустриите печелят от технологиите на SAP. Не всяка индустрия има

SAP Business One, но ако искате да сте част от големия бизнес , тогава трябва да се замислите. SAP Business One прибавя функционалност в бизнес системите и замества старите ИТ системи със съвременни хардуерни пакети, които подпомагат изключително много индустриите. SAP Business One се справя с изискванията и позволява на бизнеса да функционира в реални условия.

Подобрените възможности се използват в продажбите, операциите, логистиката и счетоводството. SAP Business One позволява на бизнеса Ви да се разрастне и да стане високо технологичен. Всяка процедура, която е определена чрез SAP Business One, превръща служителите Ви в прецизно организирани екипи, които работят за успеха на компанията. SAP Business One се използва във всеки аспект на работата.

Предимствата на този продукт се изразяват в улесняването на самостоятелното развитието на електронната търговия, ефективното управление на дейностите по продажбите и бързото управлението на данъците. Интерфейсът на програмата е лесен за управление от потребители с различен опит в ИТ системите. SAP Business One e платформа за всички бизес процедури, а приложенията могат да се модифицират за различните видове индустрии.

Много примери показват как след имплементацията, SAP Business One може да постигне голям напредък и бърза възвращаемост на инвестициите. Продуктивността се подобрява, а чрез нея се увеличава оборотният капитал. Управлението на връзките с клиентите е интегрирано в системите на SAP Business One и улеснява продажбите, дистрибуцията, покупките и подпомага контрола и управлението на складовете.

Ефективността на разходите е изградена с математическата точност на системите на SAP Business One и когато е време за преструктуриране или промяна на отрасъла, SAP поддържа диманичния разтеж на пазарите. Партньорите, които Ви помагат при имплементацията на SAP, Ви осигуряват експертен опит в индустрията. Така тестваните и одобрени решения могат да бъдат използвани от мениджърите.

Казусите за SAP Business One поддържат концепцията, че SAP е нещо повече от административен софтуер. Наличностите и инвентарът се определят ефективно. Контролът на наличностите е операция, която изисква много време, но с приложението на SAP Business One, това време се спестява. Примерите показват, че това допълнително време може да бъде ефективно използвано за достигане до повече клиенти. Това позволява на бизнеса Ви да расте и да се развива.

Искате да научите повече ? Пишете ни на sales@asap.bg или се обадете на телефон: 02/44751 15