• Сертификат ISO 27001: 2005
  • Сертификат ISO 9001: 2008
România România

Статии

Функционалност на SAP модула R/3

29/01/2009

SAP произлиза от Systeme, Andwendungen, Produkte in der Datenverarbeitung на немски или Systems, Applications and Products in Informations Processing на английски. Немската компания, основана през 1972 година, пусна отдавна на пазара версиите на модулите R/1 и R/2. Но през 1992 година организацията пусна на пазара и модула R/3, който е приложение за управление на бизнеса, на основата на архитектура на клиентския сървър. Реакцията към това приложение беше огромна и може да се каже, че световната софтуерна индустрия спешно се нуждаеше от модула R/3.

Модулът R/3 може да бъде обяснен по-добре като една разбираема и интегрирана информационна система. SAP R/3 е широко разпространен из целия свят и е лесно приложим в организациите, които изчисляват размера си на работа чрез програмния език ABAP/4. Инфраструктурата на R/3 е тристранно диференцирана и включва потребителски интерфейс, софтуерно приложение и сървър с база данни, и е съвместима с много хардуерни конфигурации. Модулът R/3 влючва функционални области като финансов контрол, човешки ресурси, управление на материалите, продажби и дистрибуция за увеличаване на планираното производство. Въпреки, че всеки един от тези модули изпълнява функциите си поотделно, те са интегрирани заедно, където е възможно. Тази черта прави извършването на бизнес дейности възможно за целия персонал. Модулът печели и чрез лесния си за използване интерфейс и възможността за онлайн поддръжка.

Модулът SAP R/3 е допълнен с множество заложени основни черти и други допълнителни функции. Една корпорация може да манипулира софтуера, така че той да съответства на нуждите й, чрез модифициране на настройките на базите данни и на таблиците в модула. И все пак големите възможности на този модул идват с висока цена. Цената на модула R/3 варира навсякъде между US$1.5 милиона и US$5 милиона.

Въпреки, че функционалността на модула е много висока, имплементацията на R/3 модула е много труда задача, дори без да взимаме предвид основните разходи. Разходите за имплементация и поддръжка възлизат между US$10 милиона и US$100 милиона и включват таксите за обслужване на SAP консултант, който помага в работата. Като цяло процесът по имплементиране изисква много промени в рамките на предприятието и може да бъде разделен в 4 основни етапа. Първият етап е планирането. На този етап се организира и планира техническата поддръжка и се гарантират изискванията на SAP.

На втория етап се изработва подробен план и анализ на разходите за собственост, изискванията за наличност и за справяне с критични ситуации, осигурява се и се разработва поддръжката на предприятието. В третата фаза на функционален мениджмънт се проектират трансферите, през които организацията трябва да премине и се изграждат управлението на SAP системи и действието на SAP компютрите. Тази фаза включва и проверка на SAP системата преди пускането й в действие. Последната подготвителна фаза включва и други тестващи процеси, когато компанията планира процедура по преминаване от по-стара към по-нова система.

SAP модулът R/3 е една изключително полезна интегрирана система за корпорациите. Въпреки че разходите за имплементация и поддръжка са много високи, функционалността на модула превъзхожда включените разходи. Много фирми по света са внедрили модула SAP R/3 и това им е донесло допълнителни приходи.

Искате да научите повече ? Пишете ни на sales@asap.bg или се обадете на телефон: 02/44751 15