• Сертификат ISO 27001: 2005
 • Сертификат ISO 9001: 2008
România România

Статии

Открийте най-лесният начин за придобиване на SAP сертификат

21/01/2009

Определен брой хора, които планират да преминат курс за SAP сертифициране, не знаят, че SAP е акромин на Systems, Applications, Products in Data Processing. Това име идва от немско предприятие, основано през 1972 година и разположено близо до живописния град Хайделбург. Петима инженери, които преди това са работили за IBM, основават това предприятие, чието пълно име на немски е Systeme, Andwendungen, Produkte in der Datenverarbeitung.

Хората, които се подготвят да започнат SAP обучение, често се объркват. Има толкова много модули, от които да избират, че винаги се затрудняват в избора на най-подходящия за тях модул. За да разрешите този проблем, трябва да помислите за сферата на Вашите собствени познания. Какво изисква тази сфера? Какво може да бъде подобрено? Кои умения биха Ви дали конкурентна преднина? Ако знаете отговорите на тези въпроси, ще Ви бъде по-лесно да изберете подходящите за Вас модули.

SAP покрива голяма голяма част от бизнес областите като администрация, програмиране, управление на складовите наличности, финанси и дистрибуция. Всяка област обхваща много аспекти и на други области, затова трябва да бъдете сигурни, че ще избирате най-доброто за Вас обучение.

Притежаването на SAP сертификат е като да притежаваш специален паспорт към бизнес света, защото няма друг глобално признат сертификат, който да има текава тежест. Шефовете знаят, че тези, които притежават сертификат, са усъвършенствали своите умения чрез директен опит и стриктно учене. Техните умения са доказани чрез полагането на процесно ориентирани изпити, пълни с практически въпроси , които са свързани с работа с точно определен софтуер.

Преди да продължите трябва да знаете повече за трите нива на SAP сертифициране. Конкурентните предимства на завършването на всяко едно от тях са изложени по-долу.

Associate certification: Тази първична документация очертава основните умения, които са нужни за един SAP консултант. С този вид сертификат можете да:

 • Придобиете високо ценен профисионализъм, търсен от клкиентите
 • Се отличавате от другите с Вашите знания
 • Изпълнявате задачите си умело и уверено
 • Имате достъп до голямата общност на SAP специалистите

Professional certification: Това е сертификат, който изисква доказан опит при работа с проекти, познания за бизнес процедури, както и конкретно познание на SAP резултатите. С този сертификат можете да:

 • Покажете опита си при безбройни тестови проверки
 • Поемате ангажименти и отговорности, както и да ги изпълнявате
 • Имате достъп до голямата общност на SAP специалисти

Masters certification: Този сертификат доказва експертни познания на специфичните области на софтуера SAP, както и способността да прогресирате и да оптимизирате решения с помощта на солидни знания и визия. Придобиването на такъв сертификат доказва уменията Ви за работа с проекти, придобити чрез знания относно SAP проектите, както и способността Ви да създавате визия за бъдещи технологии. С този сертификат можете да:

 • Подсигурите мястото си сред елитната група на SAP експерти
 • Успеете при проверки на партньорите Ви, включени в процедурите за приемане
 • Бъдете способни да навигирате и определяте дългосрочни стратегии
 • Имате възможност да се включвате в експертни конференции, беседи и индустриални събития.

Искате да научите повече ? Пишете ни на sales@asap.bg или се обадете на телефон: 02/44751 15