• Сертификат ISO 27001: 2005
  • Сертификат ISO 9001: 2008
România România

Статии

За SAP обучаващите се- SAP компоненти и модули

14/01/2009

Всяка организация има много на брой отдели и е от изключително голямо значение да интегрира и синхронизира всеки един от тези отдели. Софтуерът SAP интегрира всички вътрешни процедури с помощта на различни модули. Разширените SAP технологии позволяват R/3 да се справя с управлението на бизнеса във всички звена на организацията. Всяка промяна на организационната структура може лесно да бъде отразена в SAP технологията, която позволява и разширение. И централизацията и децентрализацията на процесите може да бъде ефективна ако компанията има внедрен SAP софтуер. Независимо от размера на бизнеса, SAP подпомага компанията да организира всичките си бизнес дейности.

SAP компоненти

Както всяка софтуерна система, SAP има централно ядро. Това е двигателят на цялата R/3 система, която е отговорна за всички функции. Интерпретиращият екран проверява всичко въведено от потребителя и показва съобщения за грешки. Така въведените данни се пренасят към интерпретатора ABAP/4. Той изпълнява инструкциите, написани на програмния език ABAP/4, който е използван за разработването на SAP. В SAP системата има речник за съхранение на всички дефиниции, използвани в модулите. Контролът на потоците се управлява от отделен компонент, който осигурява перфектен поток на данни в системата. Интерфейсът свързва софтуера с външната среда като подпомага комуникацията между потребителя и системата.

SAP модули

Трите основни отдела, които извършват целият бизнес процес за всеки бизнес, са логистика, счетоводство и човешки ресурси. SAP притежава отделни модули за всеки от тези отдели, които подпомагат организацията в изпълнението на задачите за управление на бизнеса. SAP дава възможност за персонализиране и така прави софтуера подходящ за всеки тип бизнес.

Логистични модули

Логистичните модули се грижат за бизнес процеси като управление на продажбите и дистрибуция, управление на материалите, планиране на продукцията, управление на съоръженията и контрол на качеството. Всяка организация би искала повечето от тези модули, ако не и всички. Използваните от производството материали се организират от управлението на материалите. Планирането на продукцията и управлението на контрола осигуряват правилната работа на производствения процес. Контролът на качеството осигурява качеството на продукцията. Най-важната цел на всяка организация е да продава продуктите си и затова модула за управление на продажбите и дистрибуцията е особено важен в SAP системата.

Счетоводни модули

Счетовоството е важно за организацията и счетоводните модули на SAP автоматизират дейността на счетоводните отдели. Финансовите модули се занимават с главните счетоводни книги, счетоводните баланси и отчетите за приходи и разходи. Управлението на активите също се извършва от финансовите модули. Контролните функции се извършват от контролния модул, който контролира не само разходите, но и целите на компанията. Модулът за контрол на предприятието се грижи за интеграцията на информацията от компанията и външните пазари, за да разработи ефективна маркетингова стратегия.

Модули за човешките ресурси

От всички отдели, този за човешките ресурси е от най-голямо значение. Модулът за администрация на персонала се грижи за поддържане на данни за целия персонал. Всеки отдел има достъп до тези данни, а този модул актуализира данните в системата. В модула за планиране и развитие на персонала се включва всичко, което е от значение за управлението на персонала в ораганизацията.

Искате да научите повече ? Пишете ни на sales@asap.bg или се обадете на телефон: 02/44751 15