• Сертификат ISO 27001: 2005
  • Сертификат ISO 9001: 2008
România România

Статии

Защо трябва да използвате SAP ERP системи?

23/12/2008

Свършиха дните когато офиснoто оборудване се състоеше от отделни компютърни системи разпръснати във всички отдели. Изграждането на интерфейса започна след като беше открито колко ефикасно и удобно е да се свържат всички системи. Много трудно е да си представим как ще сегашните дейности биха се осъществили без взаимносвързани компютърни системи.

В днешни дни един от най-използваните методи за връзка между хардуерните и софтуерните системи в една бизнес организация е чрез SAP ERP системите. В момента те се използват в 120 държави от над десет милиона потребители.

Преди да задълбаем в причините, заради които повечето компании предпочитат SAP ERP пред другите алтернативни системи, нека да погледнем какво означава този термин.

ERP SAP е акроним на Enterprise Resource Planning Systems, Applications and Products in Data Processing. През 1970 година пет инжинери от IBM създават предприятието SAP AG , което означава Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitu.

Днес компанията SAP AG обслужва в Съединените щати, Австралия, Азия, Япония и в европейските, африканските и държавите от Средния изток.

Цел на SAP ERP системите

Целта на SAP ERP системите е да обедини и координира цялата информация и процедури в бизнес предприятието. Това може да бъде направено като се събере цялата информация и процеси в една организирана процедура, която трябва да се интегрира в системата.

Едн добър пример за приложението на SAP ЕRP системите е интеграцията на счетоводните и разплащателните функции в организацията. Ако тези два отдела функционират отделно, бизнес процесите могат да се усложнят и да се появи конфликт между правилата, които те прилагат.

С помощта на SAP ЕRP системите тези проблеми могат лесно да се разрешат. Това, което те предлагат, е плавно сливане на финасовите функции, имплементирани в счетоводния отдел, в отдела, който се занимава с разплащанията.

С други думи основната цел на SAP ERP системите е да се обединят бизнес процедурите в една организация, което да доведе до лесно преминаване от една процедура към друга.

Големите ползи от SAP ERP системите

За да можете да разберете колко са важни SAP ERP системите за една организация разгледайте ползите от тях. Те:

  • Предоставят своевременна информация за бизнес процесите в едно предприятие;
  • Администраторите и служителите лесно могат да следят промените в бизнес операциите;
  • SAP ERP системите осигуряват непрекъснат мониторинг на една всяка операция. По този начин може да се наглежда прогреса на всеки проект;
  • Осигуряват ефективност и обединяване на цялото предприятие;
  • Подпомагат дългосрочните планове за развитие на бизнеса.

Като цяло SAP ERP системите са истинските основи на бизнес света.

Независимо кое приложение ще използвате, можете да сте сигурни, че бизнеса Ви ще станете по-добре координиран,по- ефективен и технологичен.

Искате да научите повече ? Пишете ни на sales@asap.bg или се обадете на телефон: 02/44751 15