• Сертификат ISO 27001: 2005
 • Сертификат ISO 9001: 2008
România România

Статии

SAP професии- да изберем най-добрoто SAP обучение

18/12/2008

Преди да се задълбочим, нека да набързо да обясним какво е SAP. Когато говорим за SAP, имаме предвид световния лидер в ERP (Enterprise Resource Planning) софтуера. Всъщност SAP e третата най-разпространена софтуерна компания в света, с над 12000 компании, които използват SAP софтуера с над 80 000 инсталации и над 120 000 човека, които го използват. Затова бъдете сигурни, че каквото и да планирате да правите със SAP, Вие ще боравите с нещо сериозно и тествано много години.

Огромен брой организации се обръщат към SAP, когато мислят да обновят своята ИТ инфраструктурата или да придобият конкурентно предимство като променят бизнес процесите си. SAP гарантира безпроблемна интеграция на процедури и приложения.

Сега идва въпросът защо да усвоите SAP? Когато говорим за разработване на SAP можем да го интерпретираме по няколко начина. Можете да изкарате SAP курсове и да станете Директор Управление на проекти за Вашата компания, която иска да имплементира SAP. Можете да станете част от консултантска фирма, която улеснява имплементирането на SAP в други предприятия. Можете да станете индивидуален SAP консултант и сам да управлявате кариерата си. SAP консултантите не страдат от липса на работа, пътуват много и надниците им на ден са изключително високи.

Нека да погледнем по-задълбочено SAP, така че да научите какво представлява SAP обучението. SAP курсовете могат да бъдат визуализирани от тези три фундаментални гледни точки:

 • Основни бизнес процеси
 • SAP вертикални компоненти
 • SAP технически курсове

В SAP обучението за бизнес процеси, основните модули са:

 • Счетоводство и контрол (FICO- Financial Accounting and Controlling)
 • Счетоводсво на печалбата (PCA Profit Center Accounting)
 • Продажби и дистрибуция (SD- Sales and Distribution)
 • Управление на клиентските поръчки (COM- Custom Order Management)
 • Човешки ресурси (HR-Human Resources)
 • Управление на материалите (ММ-Material Management)
 • Поддръжка на съоръженията (PM- Plant Maintenance)

В обучението SAP ветикални компоненти, основните модули са:

 • Оптимизатор за планиране (SAP APO Advanced Planning Optimizer)
 • SAP Business Intelligence (SAP BW)
 • Управление на връзките с клиентите (SAP Customer Relationship Management)
 • Управление на връзките с доставчиците (SAP Supplier Relationship Management)

И последно, техническите курсове на SAP ще Ви представят технически платформи като:

 • SAP Netweaver Xi
 • SAP Enterprise Portals
 • SAP ABAP (Advanced Business Application Programming)
 • SAP BASIS (Business Application Software Integrated Solution)

Сега след като сте запоzнати с голяма част от терминологията в SAP, да се опитаме да разберем какво е най-полезно за Вас. Няма златно правило при избора на най-подходящи модули. Началото Ви зависи от настоящата Ви позиция. Опитът Ви от организационна гледна точка ще изиграе важна роля при избора Ви на SAP курс.

Например, имате опит в областта на човешките ресурси и имате усет за операциите и проблемите в тази сфера, схващате организационните проблеми и можете да видите резултатите им от технологична гледна точка. В такъв случай трябва да се запознете със SAP курс за модулите в сферата на човешките ресурси. И така ще се наложи да изберете от подмодулите: Администрация на служителите (Personnel Administration) или Развитие на служителите (Personnel Development) и др. Веднъж избрали подходящият за Вас модул, започвате да полагате усислия да станете SAP консултант или Project Manager.

Освен избирането на подходящият модул, може да Ви се наложи да изберете подходящ институт за подготовката Ви.АСАП ЕООД предлага SAP обучение във всички модули. Свържете се с нас, за да Ви помогнем да направите правилния избор на SAP курс. Така ще станете много важен кадър за организация, която използва (или планира да използва) SAP и ще придобиете ключови знания и компетенции в избраната от Вас област.

Искате да научите повече ? Пишете ни на sales@asap.bg или се обадете на телефон: 02/44751 15