• Сертификат ISO 27001: 2005
  • Сертификат ISO 9001: 2008
România România

Статии

SAP обучение и курсове- какво могат да направят за Вашата кариера

10/12/2008

В този свят, ориентиран към знанието, харченето на пари за обучение определено не се счита за разхищение. Обучението е важен фактор, който помага на организацията да покаже потенциала си и да продължи да се развива за в бъдеще.

Изпитите за SAP сертификация са световно признати и се състоят от практически въпроси, свързани с дадения софтуер. За да положите SAP сертификационния изпит не Ви е нужна специална квалификация, а само знания, натрупани чрез посещаване на SAP обучения или курсове.

Има две начални нива в SAP курсовете- SAP 01 е за бизнес консултанти, а SAPTEC е за технически консултанти. И двата курса могат да бъдат взети за три дни. SAP курсовете повишават компетентността и уменията на служителите; намаляват общите разходи за притежание на SAP, чрез имплементация на правилното решение по правилен начин; помагат Ви да придобиете знанията и уменията, които са Ви нужни, за да се справяте с предизвикателни проекти и осигуряват възвръщане на инвестициите, когато имплементацията на SAP решенията е ефективна.

SAP обучението Ви помага да увеличите и да ускорите възвращаемостта на инвестициите Ви и помага на ИТ професионалистите, на хората, които взимат SAP решения и на крайните потребители да развиват организацията. Обученията помагат на организацията да намира правилните решения на проблемите, както и да се идентифицират силните и слабите страни на ИТ средата и да се използват ИТ системите по най-добрия начин с цел да се интегрират нови технологии и да се приемат предизвикателства. SAP обученията помагат да се добият умения и опит в управлението и в ERP технологията.

Повечето хора работят за SAP като SAP консултанти. SAP консултантите съветват и обслужват големи компании и затова трябва да познават SAP продуктите много добре. SAP консултантите трябва работят с клиентите, да разбират техните нужди и да комуникират с тях правилно. SAP консултантите съветват компаниита за услугите, които се търсят най-много на пазара.

След като преминете SAP обучение, можете са станете анализатор на бизнес процесите, консултант по пред-продажбите, консултант по имплементацията или консултант по развиване на решенията. Анализаторът на бизнес процесите трябва да разбира бизнес сферата, в която оперира, и трябва да може да оптимизира комуникацията и уменията си.

Консултанти по пред-продажбите използват SAP опита и знанията си, за да подпомагат продажбите. Тази роля включва анализ на изискванията на клиентите, разбиране на бизнес проблемите и осигуряване на стойностни решения. Консултанти по пред-продажбите се грижат за дейностите през целия цикъл на продажба: квалификация, презентиране, посещения на място и добри отзиви.

Ролята на консултанта по имплментацията е да консултира клиента, използвайки основни консултантски методи, и да дава препоръки за дизайнерски решения. Той също трябва да използва техническите си познания, за да прилага и да интегрира решения.

Консултантът по развитие на решенията трябва да подпомага клиентите при избора, внедряването и поддръжката на решенията.

Искате да научите повече ? Пишете ни на sales@asap.bg или се обадете на телефон: 02/44751 15